หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นมืออาชีพด้านอาหารญี่ปุ่นโดยตรง

จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสมาคมเชฟโลกให้เป็น Approved Training Center

 ประกาศนียบัตรออกโดยสถาบันเดอะ วี สคูล และมีโลโก้ของสมาคมเชฟโลก (WACs)

 

 

หลักสูตรอาหารญี่ปุ่นระยะสั้น เลือกเรียนได้ตามความต้องการ 

 

 

Visitors: 14,110