เรียนทําอาหาร ผ่าน The V School Mobile Application ทบทวนการเรียน การสอน ในรูปแบบของ VDO และ ภาพ ขั้นตอนการทําอาหาร มีทั้งภาษาไทย และอังกฤษทําให้ สามารถเรียนทําอาหาร กับเดอะ วีสคูล ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่มีวันหมดอายุ

Japanese Online Course

สอบถามเรา