Japanese Food Carving

หลักสูตรการเรียนศิลปการแกะสลักผักสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อใช้สำหรับตกแต่งจานอาหารญี่ปุ่น เป็นทั้งอาหารตาและเสริมภาพลักษณ์ เพราะชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับรูป สี กลิ่น และรสชาติอาหาร 

สิ่งที่ใช้ตกแต่งจาน จะช่วยส่งเสริมความสวยงาม น่ารับประทาน  หลักการในการจัดจานอาหารของชาวญี่ปุ่น คือ การจัดจานเหมือนกับเป็นภาพวาดที่ทานได้ 

โดยมุมมองของการวางจะให้ความสำคัญกับผู้รับประทานเป็นหลักใหญ่ อีกทั้งผสมผสานแนวคิดเรื่องฤดูกาลของญี่ปุ่นเข้าไปในอาหารด้วย

อย่างเช่น ในฤดูใบไม้ผลิ ก็จะนิยมตกแต่งจานด้วยการแกะสลักเป็นดอกซากุระ อย่างนี้เป็นต้น  

การเรียน การสอนในคอร์สนี้ จะช่วยพัฒนาทักษะในการใช้มีดญี่ปุ่น และสร้างให้เกิดการเรียนรู้ไอเดีย แนวคิดในการนำไปประยุกต์ใช้กับอาหาร ผัก ผลไม้ชนิดอื่นๆได้ โดยยึดเทคนิคที่สำคัญดังต่อไปนี้  

1. Katsura-Muki  คัดสึระมูกิ (Rotary Peeling)

หรือ การฝั้นหัวไชเท้าให้เป็นแผ่นบางไม่ขาดออกจากกัน เป็นเทคนิคพื้นฐานดั้งเดิมของเชฟญี่ปุ่น ที่ทุกคนต้องเป็น โรงเรียนการอาหารที่ญี่ปุ่น ถ้าทำเทคนิคนี้ไม่ได้จะถือว่าไม่ผ่าน พื้นฐานนี้ จะนำไปสู่การตกแต่งเป็นรูปแบบที่หลากหลายเพื่อใช้เป็นภาชนะอาหาร และดอกเบญจมาศ

2. การแกะสลักแตงกวาญี่ปุ่น

2.1  Japanese Fan แกะสลักเป็นพัดญี่ปุ่น

2.2  การแกะสลักเป็นต้นไผ่

3. การแกะสลักดอกไม้

3.1  การแกะสลักเป็นดอกซากุระแบบที่ 1

3.2  การแกะสลักเป็นดอกซากุระแบบที่ 2

4. การแกะสลักเป็นรูปผีเสื้อ

5. การแกะสลักเป็นกังหัน

6. การแกะสลักเป็นรูปดาว

ค่าลงทะเบียน

จากปกติ 6,500 บาท โปรโมชั่น = สุทธิ 5,500 บาท 

ราคานี้รวม…

  • ค่าวัตถุดิบอาหาร
  • หนังสือประกอบการเรียน
  • ใบประกาศนียบัตร (ออกโดยเดอะ วี สคูล) 
  • Mobile Application สำหรับทบทวนการเรียนในรูปแบบภาพประกอบการเรียน

ระยะเวลาคอร์สเรียน

หลักสูตร 6 ชั่วโมง จำนวน 1 วันเต็ม ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์เลื่อน หรือ ยกเลิกคอร์ส ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียน ต่ำกว่า 3 คนต่อ 1 คอร์ส และจำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 9 ท่านต่อ 1 คอร์ส

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเลื่อนวันเรียน กรุณาแจ้งทางโรงเรียนอย่างน้อยล่วงหน้า 3 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)  หากช้ากว่านั้นจะมีค่าปรับจำนวน 2,000 บาท / ท่าน (ยกเว้นคอส Lobster กับ Salmon แจ้งล่วงหน้า 1 อาทิตย์ หรือ ปรับ 4,000 บาท /  ท่าน)   หรือ หาก ไม่มารายงานตัว ตามที่จองไว้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ

คอร์สเรียนอื่นๆ

สอบถามเรา