Japanese Food Carving

หลักสูตรการเรียนศิลปการแกะสลักผักสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อใช้สำหรับตกแต่งจานอาหารญี่ปุ่น เป็นทั้งอาหารตาและเสริมภาพลักษณ์

เพราะชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับรูป สี กลิ่น และรสชาติอาหาร สิ่งที่ใช้ตกแต่งจาน

จะช่วยส่งเสริมความสวยงาม น่ารับประทาน  หลักการในการจัดจานอาหารของชาวญี่ปุ่น คือ การจัดจานเหมือนกับเป็นภาพวาดที่ทานได้ 

โดยมุมมองของการวางจะให้ความสำคัญกับผู้รับประทานเป็นหลักใหญ่ อีกทั้งผสมผสานแนวคิดเรื่องฤดูกาลของญี่ปุ่นเข้าไปในอาหารด้วย

อย่างเช่น ในฤดูใบไม้ผลิ ก็จะนิยมตกแต่งจานด้วยการแกะสลักเป็นดอกซากุระ อย่างนี้เป็นต้น  

การเรียนการสอนในคอร์สนี้ จะช่วยพัฒนาทักษะในการใช้มีดญี่ปุ่น และสร้างให้เกิดการเรียนรู้ไอเดีย

แนวคิดในการนำไปประยุกต์ใช้กับอาหาร ผัก ผลไม้ชนิดอื่นๆได้ โดยยึดเทคนิคที่สำคัญดังต่อไปนี้  

1. Katsura-Muki  คัดสึระมูกิ (Rotary Peeling)

หรือ การฝั้นหัวไชเท้าให้เป็นแผ่นบางไม่ขาดออกจากกัน เป็นเทคนิคพื้นฐานดั้งเดิมของเชฟญี่ปุ่น ที่ทุกคนต้องเป็น โรงเรียนการอาหารที่ญี่ปุ่น ถ้าทำเทคนิคนี้ไม่ได้จะถือว่าไม่ผ่าน พื้นฐานนี้ จะนำไปสู่การตกแต่งเป็นรูปแบบที่หลากหลายเพื่อใช้เป็นภาชนะอาหาร และดอกเบญจมาศ

2. การแกะสลักแตงกวาญี่ปุ่น

2.1  Japanese Fan แกะสลักเป็นพัดญี่ปุ่น

2.2  การแกะสลักเป็นต้นไผ่

3. การแกะสลักดอกไม้

3.1  การแกะสลักเป็นดอกซากุระแบบที่ 1

3.2  การแกะสลักเป็นดอกซากุระแบบที่ 2

4. การแกะสลักเป็นรูปผีเสื้อ

5. การแกะสลักเป็นกังหัน

6. การแกะสลักเป็นรูปดาว

ระยะเวลาคอร์สเรียน

หลักสูตร 6 ชั่วโมง จำนวน 1 วันเต็ม ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. (มีพักเที่ยง)

ค่าลงทะเบียน

จากปกติ 6,500 บาท โปรโมชั่น = สุทธิ 5,500 บาท 

ราคานี้รวม…

  • ค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์
  • หนังสือประกอบการเรียน
  • ใบประกาศนียบัตร (ออกโดยเดอะ วี สคูล)

*ราคานี้ไม่รวม  ค่าผ้ากันเปื้อนและหมวกมูลค่า 250 บาท

เงื่อนไข

  1. ขั้นต่ำในการเปิดคอร์สเรียน 3 ท่านขึ้นไปสูงสุดไม่เกิน 10 ท่านต่อคอร์ส กรณีที่จำนวนนักเรียนไม่ถึง ทางสถาบันจะโทรแจ้งไม่ต่ำกว่า 3-5 วัน ก่อนการเลื่อนคอร์ส และจะเลื่อนเป็นรอบถัดไป
  2. กรณีที่ต้องการยกเลิก ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี แต่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นคอร์สอื่นได้ทั้งคอร์สเรียนสดที่สถาบันและคอร์สออนไลน์ ในมูลค่าที่เท่ากัน ถ้ามีมูลค่ามากกว่าจ่ายส่วนต่างที่เหลือ
  3. กรณีมูลค่าคอร์สที่ซื้อต่ำกว่า 10,000 บาท จะมีค่าผ้ากันเปื้อนและหมวกเพิ่มชุดละ 250 บาท แต่ถ้าคอร์สที่ซื้อสูงกว่า 10,000 บาท จะฟรีค่าผ้ากันเปื้อนและหมวก 1 ชุด (เฉพาะนักเรียนใหม่) โดยนักเรียนต้องนำผ้ากันเปื้อนและหมวกกันเปื้อนนำมาด้วยทุกครั้งจนกว่าจะเรียนจบ

หมายเหตุ : ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเลื่อนวันเรียน กรุณาแจ้งทางโรงเรียนอย่างน้อยล่วงหน้า 3 วัน หากช้ากว่านั้นจะมีค่าปรับจำนวน 2,000 บาท / ท่าน (ยกเว้นคอร์ส Lobster กับ Salmon แจ้งล่วงหน้า 1 อาทิตย์ หรือ ปรับ 4,000 บาท / ท่าน) หรือหาก ไม่มารายงานตัว ตามที่จองไว้ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ

หากมีการเลื่อนคอร์สที่ลงทะเบียนไว้กระทันหัน เกิน 3 ครั้ง โดยไม่แจ้งทางโรงเรียนล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้เข้าเรียนและสงวนสิทธิ์ไม่ออกใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ลงทะเบียนท่านนั้น 

คอร์สเรียนอื่นๆ

สอบถามเรา