Thai Sashimi Course

ถ้าพูดถึงอาหารญี่ปุ่นแล้ว หลายคนคงนึกถึงปลาดิบ ปลาที่มีเกรดดี ราคาแพง และต้องเป็นปลาที่นำเข้าเท่านั้นเพื่อจะได้อาหารที่อร่อยและมีคุณภาพ แต่ที่จริงแล้วปลาและวัตถุดิบในท้องทะเลไทยก็คุณภาพดีไม่แพ้กัน  ท้องทะเลไทยมีความอุดมสมบูรณ์  มีทั้ง กุ้ง หอย ปู ปลา ฯลฯ หลายพันชนิดให้เราเลือกใช้ ซึ่งการนำวัตถุดิบต่างๆมาใช้ ไม่ใช่แค่เพื่อประกอบอาหารหรือเพื่อยกระดับอาหารเพียงอย่างเดียว  

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. สามารถขึ้นปลา แล่ปลา ปลาหมึก หอย ได้อย่างถูกต้อง                                                                       

2. สามารถคัดสรรเครื่องปรุง วัตถุดิบต่างๆแล้วนำมาประยุกค์ใช้ได้ถูกต้อง                                                      

3. สามารถดึงจุดเด่นของปลาหรือวัตถุดิบชนิดต่างๆออกมาใช้ได้ดีวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบ และแหล่งซื้อวัตถุดิบสด             

4. วิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้องและเทคนิคการแล่ ไม่ให้ปลาช้ำ และยังสดอยู่                                                                          

 5. เทคนิคการปรุงอาหารสไตล์ญี่ปุ่น ทั้งแบบย่าง, แบบเบรินด์ไฟ, การทอดสไตล์ญี่ปุ่น                                            

ระยะเวลาการเรียนการสอน ทั้งหมด 2 วัน ตั้งแต่ 9:00 – 16:00 เป็นเวลาทั้งหมด 12 ชม.

วันที่ 1 ปลาเก๋า  หอยนางรม                           

วันที่ 2 ปลาอินทรีย์  ปลาหมึกหอม

ราคาปกติ 18,000 บาท เหลือพิเศษ 15,500 บาท

สอบถามเรา