Donburi II

ประกอบด้วยข้าวหน้าต่างๆ ที่เป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 8 จานด้วยกัน แบ่งการเรียนการสอนเป็น 2 เซสชั่น x 3 ชั่วโมง /เซสชั่น รวมทั้งหมด 6 ชั่วโมง

SESSION 1:

1. KARE RICE (ข้าวหน้าแกงกระหรี่ญี่ปุ่น)

2. KAMAMESHI – PORK RIB (ข้าวอบกระดูกหมู) เป็นข้าวทีนิยมเสิร์ฟในหม้อเหล็ก ซึ่งคนญี่ปุ่นเรียนว่า Kama

3. KAMAMESHI – CHICKEN (ข้าวหน้าไก่อบ)

4. GYUDON (กิวด้ง – ข้าวหน้าเนื้อ) 

KARE RICE (ข้าวหน้าแกงกระหรี่ญี่ปุ่น)
KAMAMESHI – PORK RIB (ข้าวอบกระดูกหมู) เป็นข้าวทีนิยมเสิร์ฟในหม้อเหล็ก ซึ่งคนญี่ปุ่นเรียนว่า Kama
KAMAMESHI – CHICKEN (ข้าวหน้าไก่อบ)
GYUDON (กิวด้ง – ข้าวหน้าเนื้อ)

SESSION 2:

1. YAKINIKU DONBURI (ข้าวหน้าเนื้อย่าง)

2. BUTA SHOGAYAKI DONBURI (ข้าวหน้าหมูผัดขิงสไตล์ญี่ปุ่น)

3. OMURICE (OMU-RAISU) (ข้าวผัดห่อไข่)

4. HAYASHI RICE (ข้าวหน้าเนื้อฮายาชิ)

YAKINIKU DONBURI (ข้าวหน้าเนื้อย่าง)
BUTA SHOGAYAKI DONBURI (ข้าวหน้าหมูผัดขิงสไตล์ญี่ปุ่น)
OMURICE (OMU-RAISU) (ข้าวผัดห่อไข่)
HAYASHI RICE (ข้าวหน้าเนื้อฮายาชิ)

หมายเหตุ : หากไม่รับประทานเนื้อวัว สามารถเปลี่ยนเป็นหมูได้ แต่ต้องแจ้งให้ทางเดอะ วี สคูลทราบอย่างต่ำ 4 วันก่อนคอร์สเรียน

ค่าลงทะเบียน

จากปกติ 10,000 บาท โปรโมชั่น = สุทธิ 8,800 บาท 

ราคานี้รวม…

  • ค่าวัตถุดิบอาหาร
  • หนังสือประกอบการเรียน
  • ใบประกาศนียบัตร (ออกโดยเดอะ วี สคูล) 
  • Mobile Application สำหรับทบทวนการเรียนในรูปแบบภาพประกอบการเรียน

ราคานี้ไม่รวม  ค่าผ้ากันเปื้อนและหมวกมูลค่า 250 บาท 

ระยะเวลาคอร์สเรียน

หลักสูตร 6 ชั่วโมง จำนวน 1 วันเต็ม ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์เลื่อน หรือ ยกเลิกคอร์ส ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียน ต่ำกว่า 3 คนต่อ 1 คอร์ส และจำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 9 ท่านต่อ 1 คอร์ส

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเลื่อนวันเรียน กรุณาแจ้งทางโรงเรียนอย่างน้อยล่วงหน้า 3 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)  หากช้ากว่านั้นจะมีค่าปรับจำนวน 2,000 บาท / ท่าน (ยกเว้นคอส Lobster กับ Salmon แจ้งล่วงหน้า 1 อาทิตย์ หรือ ปรับ 4,000 บาท /  ท่าน)  

หรือ หาก ไม่มารายงานตัว ตามที่จองไว้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ

คอร์สเรียนอื่นๆ

สอบถามเรา