Donburi II

ประกอบด้วยข้าวหน้าต่างๆ ที่เป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 8 จานด้วยกัน แบ่งการเรียนการสอนเป็น 2 เซสชั่น x 3 ชั่วโมง /เซสชั่น รวมทั้งหมด 6 ชั่วโมง

SESSION 1:

1. KARE RICE (ข้าวหน้าแกงกระหรี่ญี่ปุ่น)

2. KAMAMESHI – PORK RIB (ข้าวอบกระดูกหมู) เป็นข้าวทีนิยมเสิร์ฟในหม้อเหล็ก ซึ่งคนญี่ปุ่นเรียนว่า Kama

3. KAMAMESHI – CHICKEN (ข้าวหน้าไก่อบ)

4. GYUDON (กิวด้ง – ข้าวหน้าเนื้อ) 

KARE RICE
(ข้าวหน้าแกงกระหรี่ญี่ปุ่น)
KAMAMESHI – PORK RIB
(ข้าวอบกระดูกหมู)
KAMAMESHI – CHICKEN
(ข้าวหน้าไก่อบ)
GYUDON
(กิวด้ง – ข้าวหน้าเนื้อ)

SESSION 2:

1. YAKINIKU DONBURI (ข้าวหน้าเนื้อย่าง)

2. BUTA SHOGAYAKI DONBURI (ข้าวหน้าหมูผัดขิงสไตล์ญี่ปุ่น)

3. OMURICE (OMU-RAISU) (ข้าวผัดห่อไข่)

4. HAYASHI RICE (ข้าวหน้าเนื้อฮายาชิ)

YAKINIKU DONBURI
(ข้าวหน้าเนื้อย่าง)
BUTA SHOGAYAKI DONBURI
(ข้าวหน้าหมูผัดขิงสไตล์ญี่ปุ่น)
OMURICE (OMU-RAISU)
(ข้าวผัดห่อไข่)
HAYASHI RICE
(ข้าวหน้าเนื้อฮายาชิ)

หมายเหตุ : หากไม่รับประทานเนื้อวัว สามารถเปลี่ยนเป็นหมูได้ แต่ต้องแจ้งให้ทางเดอะ วี สคูลทราบอย่างต่ำ 4 วันก่อนคอร์สเรียน

ระยะเวลาคอร์สเรียน

หลักสูตร 6 ชั่วโมง จำนวน 1 วันเต็ม ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. (มีพักเที่ยง)

ค่าลงทะเบียน

จากปกติ 10,000 บาท โปรโมชั่น = สุทธิ 8,800 บาท 

ราคานี้รวม…

  • ค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์
  • หนังสือประกอบการเรียน
  • ใบประกาศนียบัตร (ออกโดยเดอะ วี สคูล) 

*ราคานี้ไม่รวม  ค่าผ้ากันเปื้อนและหมวกมูลค่า 250 บาท 

เงื่อนไข

  1. ขั้นต่ำในการเปิดคอร์สเรียน 3 ท่านขึ้นไปสูงสุดไม่เกิน 10 ท่านต่อคอร์ส กรณีที่จำนวนนักเรียนไม่ถึง ทางสถาบันจะโทรแจ้งไม่ต่ำกว่า 3-5 วัน ก่อนการเลื่อนคอร์ส และจะเลื่อนเป็นรอบถัดไป
  2. กรณีที่ต้องการยกเลิก ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี แต่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นคอร์สอื่นได้ทั้งคอร์สเรียนสดที่สถาบันและคอร์สออนไลน์ ในมูลค่าที่เท่ากัน ถ้ามีมูลค่ามากกว่าจ่ายส่วนต่างที่เหลือ
  3. กรณีมูลค่าคอร์สที่ซื้อต่ำกว่า 10,000 บาท จะมีค่าผ้ากันเปื้อนและหมวกเพิ่มชุดละ 250 บาท แต่ถ้าคอร์สที่ซื้อสูงกว่า 10,000 บาท จะฟรีค่าผ้ากันเปื้อนและหมวก 1 ชุด (เฉพาะนักเรียนใหม่) โดยนักเรียนต้องนำผ้ากันเปื้อนและหมวกกันเปื้อนนำมาด้วยทุกครั้งจนกว่าจะเรียนจบ

หมายเหตุ : ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเลื่อนวันเรียน กรุณาแจ้งทางโรงเรียนอย่างน้อยล่วงหน้า 3 วัน หากช้ากว่านั้นจะมีค่าปรับจำนวน 2,000 บาท / ท่าน (ยกเว้นคอร์ส Lobster กับ Salmon แจ้งล่วงหน้า 1 อาทิตย์ หรือ ปรับ 4,000 บาท / ท่าน) หรือหาก ไม่มารายงานตัว ตามที่จองไว้ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ

หากมีการเลื่อนคอร์สที่ลงทะเบียนไว้กระทันหัน เกิน 3 ครั้ง โดยไม่แจ้งทางโรงเรียนล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้เข้าเรียนและสงวนสิทธิ์ไม่ออกใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ลงทะเบียนท่านนั้น  

คอร์สเรียนอื่นๆ

สอบถามเรา