Japanese Style Dessert

หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยของหวานแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม และ ของหวานแบบยุโรปที่ถูกปรับให้เข้ากับรสนิยมของคนญี่ปุ่น รวม 3 เมนู / 3 ชั่วโมง

1. ซากุระ โมจิ (Sakura Mochi – Kansai style) แบบคันไซ

เป็นขนมญี่ปุ่นที่รับประทานกันมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เกิดจาก โทกุงะวะ โยะชิมุเนะ โชกุนคนที่ 8 เห็นใบซากุระที่แห้งร่วงจากต้น จึงออกความคิดให้เก็บใบซากุระ

ที่ยังเขียวติดต้นไปแช่เกลือ และนำไปห่อขนมโมจิ จนซากุระโมจินี้กลายเป็นที่เลื่องลือมาจนถึงปัจจุบันความเค็มของใบซากุระแท้ๆ ตัดกับรสหวานของโมจิซึ่งทำจากข้าวเหนียวหวานไส้ถั่วแดง ทำให้เกิดรสชาติกลมกล่อม เหมาะสำหรับรับประทานกับน้ำชาร้อนๆ

2. ไดฟูกุ (Daifuku)

ขนมหวานไส้ถั่วแดงกวน ที่ท่านจะได้เรียนการทำไส้ถั่วแดงกวนสไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ทำขนมหวานชนิดอื่นๆ ได้ 

3. คาราเมล คัสตาร์ด (Caramel Custard)

ค่าลงทะเบียน

จากปกติ 5,000 บาท โปรโมชั่น = สุทธิ 4,500 บาท 

ราคานี้รวม…

  • ค่าวัตถุดิบอาหาร
  • หนังสือประกอบการเรียน
  • ใบประกาศนียบัตร (ออกโดยเดอะ วี สคูล) 
  • Mobile Application สำหรับทบทวนการเรียนในรูปแบบภาพประกอบการเรียน

ราคานี้ไม่รวม  ค่าผ้ากันเปื้อนและหมวกมูลค่า 250 บาท

ระยะเวลาคอร์สเรียน

หลักสูตร 3 ชั่วโมง จำนวน ครึ่งวัน

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์เลื่อน หรือ ยกเลิกคอร์ส ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียน ต่ำกว่า 3 คนต่อ 1 คอร์ส และจำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 9 ท่านต่อ 1 คอร์ส

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเลื่อนวันเรียน กรุณาแจ้งทางโรงเรียนอย่างน้อยล่วงหน้า 3 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์) หากช้ากว่านั้นจะมีค่าปรับจำนวน 2,000 บาท / ท่าน (ยกเว้นคอส Lobster กับ Salmon แจ้งล่วงหน้า 1 อาทิตย์ หรือ ปรับ 4,000 บาท /  ท่าน) หรือ หาก ไม่มารายงานตัว ตามที่จองไว้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ

คอร์สเรียนอื่นๆ

สอบถามเรา