Chinese Cuisine

คอร์สทำอาหารจีน – ติ่มซำ ต้นตำรับ

เชฟของเราได้เรียนรู้เทคนิคการทำอาหารจีน – ติ่มซำจากฮ่องกง 

และปรับสูตรให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามสูตรของ The V School ในขณะเดียวกันก็รักษาเทคนิคและวิธีการเหมือนกัน

สามารถเลือกเรียนเป็นคอร์สแยก หรือเรียนรวมก็ได้

หมายเหตุ

*** 1- 3 คอร์ส ซื้อแล้วใช้สิทธิ์เรียนได้ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

*** 5 คอร์ส ซื้อแล้วใช้สิทธิ์เรียนได้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ       

*** ซื้อตั้งแต่ 2 วันขึ้นไปแถมฟรี ผ้ากันเปื้อนและหมวก 1 เซ็ต       

1. ซาลาเปา

หลักสูตร 1 วัน = ราคาปกติ 10,000 บาท/ท่าน ลดเหลือพิเศษเพียง 8,500 บาท/คอร์ส

ซาลาเปาลาวา
ซาลาเปาเผือก
ซาลาเปาหมูสับ
ซาลาเปาหมูแดง

วันที่ 2 ฮะเก๋า 3 แบบ  & เสี่ยวหลงเปา = หลักสูตร 1 วัน 

หลักสูตร 1 วัน = ราคาปกติ 10,000 บาท/ท่าน ลดเหลือพิเศษเพียง 8,500 บาท/คอร์ส

ฮะเก่า
ฮะเก๋ากุ้ง
ฮะเก๋า 3 สี
เสี่ยวหลงเปา
เสี่ยวหลงเปา

วันที่ 3 พายหมูแดง และ ซาลาเปาหมูแดงอบ หลักสูตร 1 วัน

หลักสูตร 1 วัน = ราคาปกติ 10,000 บาท/ท่าน ลดเหลือพิเศษเพียง 8,500 บาท/คอร์ส

พายหมูแดง
ซาลาเปาหมูแดงอบ

วันที่ 4 ขนมจีบ และหมูม้วนสาหร่าย  & ใช้เท้าก้วย และ เผือกนึ่ง&ทอด หลักสูตร 1 วัน

หลักสูตร 1 วัน = ราคาปกติ 10,000 บาท/ท่าน ลดเหลือพิเศษเพียง 8,500 บาท/คอร์ส

ขนมจีบ
หมูม้วนสาหร่าย
ไช้เถ่าก้วย
ฟองเต้าหู้นึ่ง ไส้หมู+กุ้ง

วันที่ 5 ก๋วยเตี๋ยวหลอด และเผือกทอด  & ไข่หงส์ และขนมลูกไก่ หลักสูตร 1 วัน 

หลักสูตร 1 วัน = ราคาปกติ 10,000 บาท/ท่าน ลดเหลือพิเศษเพียง 8,500 บาท/คอร์ส

ก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้ง
เผือกทอด
ขนมลูกไก่ไส้เผือก
ไข่หงส์ไส้ครีม

ระยะเวลาคอร์สเรียน

  • หลักสูตร 1 วัน จากปกติ 10,000 บาท โปรโมชั่นเพียง 8,500 บาท*
  • หลักสูตร 5 วัน จากปกติ 42,500 บาท โปรโมชั่นเพียง 38,000 บาท (คอร์สละ 7,600 บาท) 

ราคานี้รวม…

  • ค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์
  • หนังสือประกอบการเรียน
  • ใบประกาศนียบัตร (ออกโดยเดอะ วี สคูล)
  • Mobile Application สำหรับทบทวนการเรียนในรูปแบบภาพและวิดีโอ

*ราคานี้ไม่รวม  ค่าผ้ากันเปื้อนและหมวกมูลค่า 250 บาท

เงื่อนไข

  1. ขั้นต่ำในการเปิดคอร์สเรียน 3 ท่านขึ้นไปสูงสุดไม่เกิน 10 ท่านต่อคอร์ส กรณีที่จำนวนนักเรียนไม่ถึง ทางสถาบันจะโทรแจ้งไม่ต่ำกว่า 3-5 วัน ก่อนการเลื่อนคอร์ส และจะเลื่อนเป็นรอบถัดไป
  2. กรณีที่ต้องการยกเลิก ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี แต่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นคอร์สอื่นได้ทั้งคอร์สเรียนสดที่สถาบันและคอร์สออนไลน์ ในมูลค่าที่เท่ากัน ถ้ามีมูลค่ามากกว่าจ่ายส่วนต่างที่เหลือ
  3. กรณีมูลค่าคอร์สที่ซื้อต่ำกว่า 10,000 บาท จะมีค่าผ้ากันเปื้อนและหมวกเพิ่มชุดละ 250 บาท แต่ถ้าคอร์สที่ซื้อสูงกว่า 10,000 บาท จะฟรีค่าผ้ากันเปื้อนและหมวก 1 ชุด (เฉพาะนักเรียนใหม่) โดยนักเรียนต้องนำผ้ากันเปื้อนและหมวกกันเปื้อนนำมาด้วยทุกครั้งจนกว่าจะเรียนจบ

หมายเหตุ : ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเลื่อนวันเรียน กรุณาแจ้งทางโรงเรียนอย่างน้อยล่วงหน้า 3 วัน หากช้ากว่านั้นจะมีค่าปรับจำนวน 2,000 บาท / ท่าน (ยกเว้นคอร์ส Lobster กับ Salmon แจ้งล่วงหน้า 1 อาทิตย์ หรือ ปรับ 4,000 บาท / ท่าน) หรือหาก ไม่มารายงานตัว ตามที่จองไว้ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ

หากมีการเลื่อนคอร์สที่ลงทะเบียนไว้กระทันหัน เกิน 3 ครั้ง โดยไม่แจ้งทางโรงเรียนล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้เข้าเรียนและสงวนสิทธิ์ไม่ออกใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ลงทะเบียนท่านนั้น

สอบถามเรา