Fresh Ramen Noodles

ร้านราเมนคุณภาพดีๆ มักจะมีเอกลักษณ์การทำเส้นเป็นของตัวเอง เพราะคุณภาพของเส้น มีอิทธิพลกับความอร่อยของราเมนเป็นอย่างมาก

ร้านราเมนคุณภาพระดับมิชลินสตาร์ ก็มักจะต้องทำเส้นสดๆเอง ทำกันวันต่อวัน ไม่มีค้าง เพื่อให้ได้ความสด อร่อยตลอดเวลา

หลักสูตรนี้จึงเป็นการสอนทำเส้นราเมนสำหรับนำไปต่อยอดธุรกิจร้านราเมนได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ได้คุณภาพเส้นที่มาตรฐาน เดอะ วี สคูล

สอนวิธีทำโดยใช้เครื่องในการผลิตไม่ใช่การทำมือหรือตัดเส้นด้วยมีดตามสไตล์ดั้งเดิมของญี่ปุ่น นักเรียนจะได้ลงมือทำทุกท่าน

รายละเอียดหลักสูตร

  • การทำเส้นสดโดยใช้แป้งในประเทศ
  • การทำเส้นสดโดยใช้แป้งสูตรพิเศษ 
  • การทำเส้นสดผสมชาโคล (เส้นดำ)
เส้นราเมนสูตรดั้งเดิม
เส้นราเมน สูตรชาโคล

ระยะเวลาคอร์สเรียน

หลักสูตร 3 ชั่วโมง จำนวนครึ่งวัน

ค่าลงทะเบียน

จากปกติ 6,500 บาท โปรโมชั่น = สุทธิ 5,500 บาท 

ราคานี้รวม…

  • ค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์
  • หนังสือประกอบการเรียน
  • ใบประกาศนียบัตร (ออกโดยเดอะ วี สคูล) 

*ราคานี้ไม่รวม  ค่าผ้ากันเปื้อนและหมวกมูลค่า 250 บาท

เงื่อนไข

  1. ขั้นต่ำในการเปิดคอร์สเรียน 3 ท่านขึ้นไปสูงสุดไม่เกิน 10 ท่านต่อคอร์ส กรณีที่จำนวนนักเรียนไม่ถึง ทางสถาบันจะโทรแจ้งไม่ต่ำกว่า 3-5 วัน ก่อนการเลื่อนคอร์ส และจะเลื่อนเป็นรอบถัดไป
  2. กรณีที่ต้องการยกเลิก ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี แต่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นคอร์สอื่นได้ทั้งคอร์สเรียนสดที่สถาบันและคอร์สออนไลน์ ในมูลค่าที่เท่ากัน ถ้ามีมูลค่ามากกว่าจ่ายส่วนต่างที่เหลือ
  3. กรณีมูลค่าคอร์สที่ซื้อต่ำกว่า 10,000 บาท จะมีค่าผ้ากันเปื้อนและหมวกเพิ่มชุดละ 250 บาท แต่ถ้าคอร์สที่ซื้อสูงกว่า 10,000 บาท จะฟรีค่าผ้ากันเปื้อนและหมวก 1 ชุด (เฉพาะนักเรียนใหม่) โดยนักเรียนต้องนำผ้ากันเปื้อนและหมวกกันเปื้อนนำมาด้วยทุกครั้งจนกว่าจะเรียนจบ

หมายเหตุ : ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเลื่อนวันเรียน กรุณาแจ้งทางโรงเรียนอย่างน้อยล่วงหน้า 3 วัน หากช้ากว่านั้นจะมีค่าปรับจำนวน 2,000 บาท / ท่าน (ยกเว้นคอร์ส Lobster กับ Salmon แจ้งล่วงหน้า 1 อาทิตย์ หรือ ปรับ 4,000 บาท / ท่าน) หรือหาก ไม่มารายงานตัว ตามที่จองไว้ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ

หากมีการเลื่อนคอร์สที่ลงทะเบียนไว้กระทันหัน เกิน 3 ครั้ง โดยไม่แจ้งทางโรงเรียนล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้เข้าเรียนและสงวนสิทธิ์ไม่ออกใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ลงทะเบียนท่านนั้น  

คอร์สเรียนอื่นๆ

สอบถามเรา