International Course

เดอะ วี สคูล มีความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ เช่น ที่ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฯลฯ เราจึงมีการจัดคอร์สเรียนทำอาหารในต่างประเทศขึ้น
ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากต้นตำรับแท้ๆ พร้อมกับได้มีประสบการณ์ เรียนรู้วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ อาหารการกิน ของคนในประเทศนั้นๆด้วย 

คอร์สพิเศษ เรียนทำอาหารในต่างประเทศ

เดอะ วี สคูล มีความร่วมมือกับสถาบันการอาหารในประเทศต่างๆ เปิดคอร์สเรียนที่ต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรม
ได้มีโอกาสเรียนกับต้นตำรับที่แท้จริง พร้อมกับยังได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเดินทางในต่างประเทศอีกด้วย 

เรียนทำอาหารจีน ที่ไทเป ไต้หวัน

คอร์สเรียนกับ KaiPing Culinary School, Taipei, Taiwan

เรียนทำอาหารญี่ปุ่น ที่ประเทศญี่ปุ่น

คอร์สเรียนกับ Tokyo Seishin Technical College for Cooking

สอบถามเรา