Hamachi

Hamachi Course

คอร์สแล่ปลาฮามาจิ จากปลาฮามาจิสดทั้งตัว 

New Course – Coming Soon!

แล่ปลาฮามาจิ
แล่ปลาฮามาจิ
แล่ปลาฮามาจิ
แล่ปลาฮามาจิ
แล่ปลาฮามาจิ
แล่ปลาฮามาจิ

หมายเหตุ : คอร์สนี้จองล่วงหน้า 10 วันเนื่องจากต้องสั่งปลาจากต่างประเทศ

  • เทคนิคการแล่ปลาฮามาจิ คนละ 1 ตัว
  • เทคนิคการตัดซาชิมิ และ ซูชิ
  • แก้มปลาฮามาจิย่าง 

ค่าลงทะเบียน

ราคานี้รวม…

  • ค่าวัตถุดิบอาหาร
  • หนังสือประกอบการเรียน
  • ใบประกาศนียบัตร (ออกโดยเดอะ วี สคูล) 
  • Mobile Application สำหรับทบทวนการเรียนในรูปแบบภาพ และ วีดีโอ ประกอบการเรียน

ระยะเวลาคอร์สเรียน

หลักสูตร 6 ชั่วโมง จำนวน 1 วันเต็ม ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์เลื่อน หรือ ยกเลิกคอร์ส ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียน ต่ำกว่า 3 คนต่อ 1 คอร์ส และจำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 8 ท่านต่อ 1 คอร์ส 

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเลื่อนวันเรียน กรุณาแจ้งทางโรงเรียนอย่างน้อยล่วงหน้า 10 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์) หากช้ากว่านั้นจะมีค่าปรับจำนวน 4,000 บาท / ท่าน   หรือ หาก ไม่มารายงานตัว ตามที่จองไว้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ

คอร์สเรียนอื่นๆ

สอบถามเรา