Japanese Cuisine

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นมืออาชีพด้านอาหารญี่ปุ่นโดยตรง
จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสมาคมเชฟโลกให้เป็น
Approved Training Center of World Association of Chefs’ Societies

จัดสอนเป็นจำนวน 23 คอร์ส  = 195 ชั่วโมง โดยสามารถลงทะเบียนเรียนตามตารางปกติของคอร์สอาหารญี่ปุ่นระยะสั้นทั้งหมด 23 คอร์ส
เลือกเรียนคอร์สไหนก่อนหลังก็ได้ เพียงมีข้อกำหนดว่าควรเรียนคอร์ส Intensive Sushi Training Course ก่อน International Style Fusion Sushi Course 

สามารถเลือกเรียนให้จบภายใน 1-2 เดือน หรือ ใช้สิทธิเข้าเรียนภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากคอร์สเรียนแรก

พิเศษ !!! ลดจากราคาโปรโมชั่น 266,190 บาท  

เหลือเพียง สุทธิ  160,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร 195 ชม. 23 คอร์ส

  • ประกาศนียบัตรออกโดยสถาบันเดอะ วี สคูล และมีโลโก้ของสมาคมเชฟโลก (WACs)
  • Mobile Application ที่สามารถทบทวนการเรียนในรูปแบบวีดีโอ และรูปภาพขั้นตอนการทำอาหาร
  • ชุดอุปกรณ์ต่างๆ มูลค่า 15,800 บาท ฟรี ดังนี้

หลักสูตร 195 ชม 23 คอร์ส:ชุดอุปกรณ์ต่าง ๆ มูลค่า 15,800 บาท ฟรี ดังนี้

a. มีดเดบะ สำหรับขึ้นปลา ขนาด 18 ซม 1 เล่ม = 2,500 บาท

b. มีดยานางิบะ สำหรับตัดซาซิมิ ขนาด 30 ซม 1 เล่ม = 3,500 บาท

c. หินแดงสำหรับลับคมมีดญี่ปุ่น 1 ก้อน = 2,000 บาท

d. ผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวก 4 ชุด = 1,000 บาท

e. เสื้อ Jacket Chef 2 ชุด = 5,000 บาท

f. ที่ไส้ผักสารพัดประโยชน์ 1 ชุด = 1,800 บาท

* หลักสูตร 111 ชม 16 คอร์ส:ชุดอุปกรณ์ต่าง ๆ มูลค่า 13,000 บาท ฟรี ดังนี้

a. มีดเดบะ สำหรับขึ้นปลา ขนาด 18 ซม 1 เล่ม = 2,500 บาท

b. มีดยานางิบะ สำหรับตัดซาซิมิ ขนาด 27 ซม 1 เล่ม = 2,500 บาท

c. หินแดงสำหรับลับคมมีดญี่ปุ่น 1 ก้อน = 2,000 บาท

d. ผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวก 4 ชุด = 1,000 บาท

e. เสื้อ Jacket Chef 2 ชุด = 5,000 บาท

*** Promotion: สามารถผ่อนชำระได้ด้วยบัตรเครดิตกสิกร 0% นาน 6 เดือน ***

 เงื่อนไข

  1. ขั้นต่ำในการเปิดคอร์สเรียน 3 ท่านขึ้นไปสูงสุดไม่เกิน 10 ท่านต่อคอร์ส กรณีที่จำนวนนักเรียนไม่ถึง ทางสถาบันจะโทรแจ้งไม่ต่ำกว่า 3-5 วันก่อนการเลื่อนคอร์ส และจะเลื่อนเป็นรอบถัดไป
  2. กรณีที่ต้องการยกเลิก ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี แต่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นคอร์สอื่นได้ทั้งคอร์สเรียนสดที่สถาบันและคอร์สออนไลน์ ในมูลค่าที่เท่ากัน ถ้ามีมูลค่ามากกว่าจ่ายส่วนต่างที่เหลือ
  3. กรณีมูลค่าคอร์สที่ซื้อต่ำกว่า 10,000 บาท จะมีค่าผ้ากันเปื้อนและหมวกเพิ่มชุดละ 250 บาท แต่ถ้าคอร์สที่ซื้อสูงกว่า 10,000 บาท จะฟรีค่าผ้ากันเปื้อนและหมวก 1 ชุด (เฉพาะนักเรียนใหม่) โดยนักเรียนต้องนำผ้ากันเปื้อนและหมวกกันเปื้อนนำมาด้วยทุกครั้งจนกว่าจะเรียนจบ


ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเลื่อนวันเรียน กรุณาแจ้งทางโรงเรียนอย่างน้อยล่วงหน้า 3 วัน หากช้ากว่านั้นจะมีค่าปรับจำนวน 2,000 บาท / ท่าน (ยกเว้นคอร์ส Lobster กับ Salmon แจ้งล่วงหน้า 1 อาทิตย์ หรือ ปรับ 4,000 บาท /  ท่าน)  หรือ หาก ไม่มารายงานตัว ตามที่จองไว้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ

 หากมีการเลื่อนคอร์สที่ลงทะเบียนไว้กระทันหัน เกิน 3 ครั้ง โดยไม่แจ้งทางโรงเรียนล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้เข้าเรียนและสงวนสิทธิ์ไม่ออกใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ลงทะเบียนท่านนั้น  


30hrs+JapaneseChef

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นมืออาชีพด้านอาหารญี่ปุ่นโดยตรง จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสมาคมเชฟโลกให้เป็น Approved Training Center of World Association of Chefs’ Societies

โดยสามารถลงทะเบียนเรียนตามตารางปกติของคอร์สอาหารญี่ปุ่นระยะสั้นคอร์สใดก็ได้ตั้งแต่ 30 ชั่วโมงขึ้นไป  ในราคาโปรโมชั่นพิเศษ

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่ 30 ชั่วโมงเป็นต้นไป 

 ประกาศนียบัตรออกโดยสถาบันเดอะ วี สคูล และมีโลโก้ของสมาคมเชฟโลก (WACs)

 Mobile Application ที่สามารถทบทวนการเรียนในรูปแบบวีดีโอ และรูปภาพขั้นตอนการทำอาหาร

WACs Logo

เงื่อนไข

  • เลือกเรียนคอร์สไหนก่อนหลังก็ได้ เพียงมีข้อกำหนดว่าควรเรียนคอร์ส Intensive Sushi Training Course ก่อน International Style Fusion Sushi Course
  • สามารถเลือกเรียนให้จบภายใน 1-2 เดือน หรือ ใช้สิทธิเข้าเรียนภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากคอร์สเรียนแรก
  •  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเลื่อนวันเรียน กรุณาแจ้งทางโรงเรียนอย่างน้อยล่วงหน้า 3 วัน หากช้ากว่านั้นจะมีค่าปรับจำนวน 2,000 บาท / ท่าน (ยกเว้นคอส Lobster กับ Salmon แจ้งล่วงหน้า 1 อาทิตย์ หรือ ปรับ 4,000 บาท /  ท่าน)  หรือ หาก ไม่มารายงานตัว ตามที่จองไว้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
  •  หากมีการเลื่อนคอร์สที่ลงทะเบียนไว้ กระทันหัน เกิน 3 ครั้ง โดยไม่แจ้งทางโรงเรียนล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้เข้าเรียนและสงวนสิทธิ์ไม่ออกใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ลงทะเบียนท่านนั้น  

ขั้นตอนการลงทะเบียน : จองทาง Line: @thevschool แจ้งชื่อ เบอร์โทร ระบุคอร์สและรอบที่ต้องการเรียน 

คอร์สเรียนอื่นๆ

สอบถามเรา