วาซาบิ คืออะไร

วาซาบิ (ชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Wasabia japonica) เป็นพืชในวงศ์ Brassicaceae (Cruciferae) หรือพืชตระกูลกระหล่ำ และยังเป็นสมุนไพรดั้งเดิมของญี่ปุ่น ในภาษาเขียนของญี่ปุ่นจะเขียนว่า “โฮลีฮอค – ภูเขา” เนื่องจากใบของวาซาบิมีลักษณะคล้ายกับดอกโฮลีฮอค วาซาบิเป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงแค่เข่า เป็นพืชที่ต้องการความชื้นสูง และจะสร้างรากแก้ว (ซึ่งจะนำมาใช้ทำวาซาบิบดนั่นเอง) และรากฝอยเล็กๆ ใต้ดิน 

ในโลกมีพืชที่มีความฉุน แบบเผ็ดร้อนขึ้นจมูกที่คล้ายคลึงกันอยู่ 3 ชนิด คือ 

1) วาซาบิ

2) มัสตาร์ด

3) ฮอสแรดิช

จากพืชทั้ง 3 ชนิดนี้ วาซาบิเป็นพืชที่มีราคาแพงที่สุด เนื่องจากเพาะปลูกได้ยากที่สุด  สามารถปลูกได้ทั้งบนพื้นดิน และพื้นน้ำ ผลผลิตที่ได้จากการปลูกบนพื้นน้ำจะมีคุณภาพสูงกว่าพืชที่โตในพื้นดิน แต่ราคาก็สูงกว่าด้วย เนื่องจากต้องใช้เทคนิคในการปลูกที่ยากกว่า

ประโยชน์ของวาซาบิ

มีการปลูก วาซาบิ และนำมารับประทานในประเทศญี่ปุ่นมานานหลายศตวรรษ เพราะมีความเชื่อว่าการบริโภควาซาบิ เป็นประจำจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และยังช่วยต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ ต่าง ๆ มากมาย  จากการศึกษาวิจัยทำให้ค้นพบว่าส่วนประกอบของ วาซาบิ สามารถช่วยในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

• ช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งชนิดต่าง ๆ 

• ช่วยหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในกระเพาะอาหาร

• ช่วยป้องกันเลือดแข็งตัว

• ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันในการกำจัดเซลล์ที่เริ่มผิดปกติ

• ช่วยต่อต้านแบคทีเรีย และเชื้อราที่ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ

• ช่วยป้องกันฝันผุ

จากประโยชน์ดังกล่าว คนญี่ปุ่นจึงนิยมรับประทานวาซาบิ กับปลาดิบ เพื่อป้องกันเชิ้อโรคที่อาจมีได้  แต่วาซาบินั้นต้องเป็นวาซาบิจริงๆ เท่านั้น ไม่ใช่แค่ วาซาชิแบบผง ดังนั้นเวลาทานปลาดิบ อย่าลืมถามหาวาซาบิแท้ๆ นะคะ

สอบถามเรา