เทคนิคเบื้องต้น การหั่น สับ ซอย

เดอะวีสคูล : Basic Cooking tips ep.1 – เตรียมตัวอย่างไรก่อนเข้าครัว

เดอะวีสคูล : Basic Cooking Tips ep.2 : เทคนิคการหั่นสับซอยเบื้องต้น

เดอะวีสคูล : Basic Cooking Tips ep.3 – เทคนิคการหั่นสับซอยเบื้องต้น

สอบถามเรา