Class Schedule V Cooking

** กรุณาตรวจสอบ วันและเวลา กับเจ้าหน้าที่ก่อนลงจองทุกครั้ง ** 

 ** ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ดังนั้นผู้เรียนควรตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนลงจองทุกครั้ง ** 

ตารางคอร์สเรียนเดือน ตุลาคม 2019

ตารางคอร์สต.ค.62

ตารางคอร์สเรียนเดือน พฤศจิกายน 2019

ตารางเรียนทำอาหาร พ.ย.62

ตารางคอร์สเรียนเดือน ธันวาคม 2019

ตารางคอร์สธ.ค.62

 

 

 

Visitors: 82,066