Class Schedule V Cooking

** กรุณาตรวจสอบ วันและเวลา กับเจ้าหน้าที่ก่อนลงจองทุกครั้ง ** 

 ** ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ดังนั้นผู้เรียนควรตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนลงจองทุกครั้ง ** 

ตารางคอร์สเรียนเดือน มิถุนายน 2020

(รับจำนวนจำกัด คอร์สละ 4 ท่าน เท่านั้น)

ตารางคอร์สเรียนทำอาหาร มิ.ย.2563

 

Visitors: 151,135