Class Schedule V Cooking

** กรุณาตรวจสอบ วันและเวลา กับเจ้าหน้าที่ก่อนลงจองทุกครั้ง ** 

 ** ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ดังนั้นผู้เรียนควรตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนลงจองทุกครั้ง ** 

ตารางคอร์สเรียนเดือน สิงหาคม 2019

คอร์สเรียนทำอาหาร ส.ค.62

ตารางคอร์สเรียนเดือน กันยายน 2019

คอร์สเรียนทำอาหารกันยายน62

ตารางคอร์สเรียนเดือน ตุลาคม 2019

คอร์สเรียนทำอาหารตุลาคม62

 

 

Visitors: 69,062