ไชเท้าก้วยและพายหมูแดง

CD1006 : Radish Cake & Taro Cake ไช้เท้าก้วย และเผือกทอด พร้อมสูตรน้ำจิ้ม  

(1 เซสชั่น : 2.5 ชั่วโมง = 1 หน่วยกิต (เครดิต))

CD1008 : Barbeque Pork Puff พายหมูแดง  

(1 เซสชั่น : 2.5 ชั่วโมง = 1 หน่วยกิต (เครดิต))

 

Visitors: 14,107