ซาลาเปา

CD1004 & CD1005  : ซาลาเปา 4 เมนู = 5 ชั่วโมง = 2 หน่วยกิต (เครดิต) 10.30-16.30 น.

สอนการตีแป้งซาลาเปา และไส้ 4 อย่าง รวมถึงสูตรการทำหมูแดงตำรับไต้หวัน 

- Lava Bun ซาลาเปาลาวา

- Taro Bun ซาลาเปาไส้เผือก  

- Minced Pork Bun ซาลาเปาหมูสับ 

- BBQ Pork Bun ซาลาเปาหมูแดง  

Back

Visitors: 14,110