Special International Program

เดอะ วี สคูล มีความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ เช่น ที่ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฯลฯ เราจึงมีการจัดคอร์สเรียนทำอาหารในต่างประเทศขึ้น ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากต้นตำรับแท้ๆ พร้อมกับได้มีประสบการณ์ เรียนรู้วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ อาหารการกิน ของคนในประเทศนั้นๆด้วย 

Visitors: 289,837