ตารางเรียน (Class Schedule) article

COURSE SCHEDULE  (แต่ละคอร์สเลือกเรียนเพียง Period เดียว) Select only 1 period/course  

COURSE

PERIOD

DATE

TIME

 

BASIC JAPANESE COOKING  COURSE

(4 sessions = 12 hrs)

 

 

JUNE

มิ.ย.

 

7-8 JUN 17

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

17-18 JUN 17

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

26-27 JUN 17

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

JULY

ก.ค.

 

 3-4 JUL 17 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

13-14 JUL 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

22-23 JUL 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

AUGUST

ส.ค.

 

 7-8 AUG 17 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

19-20 AUG 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

28-29 AUG 17

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

 

 

SUSHI ACADEMY : 
INTENSIVE SUSHI TRAINING COURSE


(4 sessions = 12 hrs)

 

JUNE

มิ.ย.

 

10-11 JUN 17

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

14-15 JUN 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

29-30 JUN 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

JULY

ก.ค.

 

 8-9 JUL 17 

  

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

17-18 JUL 17

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

27-28 JUL 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

 AUGUST

ส.ค.

 

 12-13 AUG 17 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

21-22 AUG 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

30-31 AUG 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

 

 

PROFESSIONAL RAMEN COURSE 


(4 sessions = 12 hrs)

 

JUNE

มิ.ย.

 

12-13 JUN 17

 

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

24-25 JUN 17

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 -

-

JULY

ก.ค.

 

5-6 JUL 17 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

15-16 JUL 17

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 -

-

AUGUST

ส.ค.

 

 9-10 AUG 17 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

26-27 AUG 17

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

-

 

 

 

 

 

 

 SHABU SHABU & SUKIYAKI

   (1 session = 3 hrs)

 

 

 

JUNE

มิ.ย.

 

15 JUN 17

 

9.00 am - noon (1 session/day) 

22 JUN 17

9.00 am - noon (1 session/day)

-

-

JULY

ก.ค.

 

7 JUL 17

 

noon - 4 pm (1 session/day)

19 JUL 17

9.00 am - noon (1 session/day)

-

-

AUGUST

ส.ค.

 

 11 AUG 17 

 

9.00 am - noon (1 session/day)

18 AUG 17

9.00 am - noon (1 session/day)

31 AUG 17

9.00 am - noon (1 session/day)

-

-

INTERNATIONAL STYLE FUSION SUSHI 

(2 sessions = 6 hrs)

 

JUNE

มิ.ย.

 

 16 JUN 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

27 JUN 17

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

-

JULY

ก.ค. 

 

12 JUL 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

24 JUL 17

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

-

AUGUST

ส.ค.

15 AUG 17

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

23 AUG 17

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

-

-

DONBURI I

(1 session = 3 hrs)

 

JUNE

มิ.ย.

 

8 JUN 17

 

9.00 am - noon (1 session/day)    

21 JUN 17

9.00 am - noon (1 session/day)   

-

-

JULY

ก.ค.

 

11 JUL 17

 

9.00 am - noon (1 session/day)   

21 JUL 17

9.00 am - noon (1 session/day)   

-

-

AUGUST

ส.ค.

 

11 AUG 17

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

21 AUG 17

9.00 am - noon (1 session/day)   

-

-

 

DONBURI II

(2 session = 6 hrs)
 

JUNE

มิ.ย.

 

9 JUN 17 

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

26 JUN 17

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

-

JULY

ก.ค.

 

3 JUL 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

24 JUL 17

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 -

-

AUGUST

ส.ค.

17 AUG 17

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

29 AUG 17

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

-

PROFESSIONAL SALMON FILLETING

(3 sessions = 9 hrs)

JUNE

มิ.ย.

 

21 JUN 17

&

22 JUN 17

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

&

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

JULY

ก.ค.

 

 27 JUL 17

&

28 JUL 17 

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

&

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

AUGUST

ส.ค.

 

24 AUG 17

&

25 AUG 17  

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

&

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

 

PROFESSIONAL GYOZA  & SAUCE

(2 sessions = 6 hrs)

JUNE

มิ.ย.

 

9 JUN 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 -

-

JULY

ก.ค.

 

11 JUL 17

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

-

AUGUST

ส.ค.

16 AUG 17

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

-

 

IZAKAYA FOOD COURSE

(2 sessions = 6 hrs)

JUNE

มิ.ย.

 

28 JUN 17

        

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

-

JULY

ก.ค.

 

26 JUL 17

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

        

AUGUST

ส.ค.

 

28 AUG 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

-

TAKOYAKI & OKONOMIYAKI

(1 sessions = 3 hrs) 

JUNE

มิ.ย.

 

15 JUN 17

 

 1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

28 JUN 17

 1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

-

JULY

ก.ค.

 

 19 JUL 17

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

25 JUL 17

9.00 am - noon (1 session/day)

-

AUGUST

ส.ค.

 

18 AUG 17

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

30 AUG 17

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

-

-

 

CANADIAN LOBSTER COURSE

(2 sessions = 6 hrs)

JUNE

มิ.ย.

23 JUN 17

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

JULY

ก.ค.

21 JUL 17

 

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

AUGUST

ส.ค.

 

18 AUG 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

JAPANESE HOME STYLE COOKING

(4 sessions = 12 hrs)

 

JUNE

มิ.ย.

19-20 JUN 17

 

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

JULY

ก.ค.

13-14 JUL 17

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

AUGUST

ส.ค.

9-10 AUG 17

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 *** NEW***

 

YAKINIKU COURSE

(2 sessions = 6 hrs)

JUNE

มิ.ย.

 

19 JUN 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

-

JULY

ก.ค.

 

12 JUL 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

AUGUST

ส.ค.

15 AUG 17

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

-

 

JAPANESE STYLE DESSERT #1 COURSE

(1 session = 3 hrs)

JUNE

มิ.ย.

     

21 JUN 17

 

9.00 am –  noon (1 session/day)  

30 JUN 17

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

-

-

JULY

ก.ค.

 

5 JUL 17

 

9.00 am –  noon (1 session/day) 

27 JUL 17

9.00 am –  noon (1 session/day) 

-

AUGUST

ส.ค.

16 AUG 17

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

30 AUG 17

9.00 am –  noon (1 session/day) 

-

-

 

KOREAN FOOD

(Full Course = 5 sessions = 15 hrs)

*** ลงทะเบียน เฉพาะเซสชั่นได้ ***

 

JUNE

12-14 JUN 17

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

AUGUST

22-24 AUG 17

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

OCTOBER

-

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

DECEMBER

-

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

FEBRUARY

-

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

*** NEW***

 

JAPANESE DESSERT #2

(SWEET POTATO) COURSE

(2 session = 6 hrs) : 7 MENUS

JUNE

มิ.ย.

 

    29 JUN 17

&

30 JUN 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

&

9.00 am – noon (1 session/day)

JULY

ก.ค.

 

 25 JUL 17

&

26 JUL 17

 

   9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

&

9.00 am – noon (1 session/day)

AUGUST

ส.ค.

 

SAT-SUN

 26 AUG 17

&

27 AUG 17

   9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

&

9.00 am – noon (1 session/day)

 

*** NEW***

 

JAPANESE FOOD CARVING COURSE

(2 session = 6 hrs)

 

 

JUNE

มิ.ย.

20 JUN 17

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 JULY

ก.ค.

20 JUL 17

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 AUGUST

ส.ค.

25 AUG 17

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

          

*** NEW ***

 

JAPANESE CAFE I

(1 Session = 3 hrs)

 

 

JUNE

มิ.ย.

 

 23 JUN 17

 

9.00 am – noon (1 session/day)

-

 

JULY

 ก.ค.

 

4 JUL 17

 

9.00 am – noon (1 session/day)

21 JUL 17

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

     

AUGUST

ส.ค.

7 AUG 17

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

17 AUG 17

9.00 am – noon (1 session/day)

-

-

 

***NEW***

 

BASIC THAI FOOD CARVING COURSE

(4 Sessions = 12 hrs.)

 

JUNE

มิ.ย.

 

 

24-25 JUN 17

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

JULY

 ก.ค.

 

 

15-16 JUL 17

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

 

AUGUST

 ส.ค.

 

 

 

26-27 AUG 17

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

***NEW***

INTERMEDIATE THAI FOOD CARVING

 

 

 

COMING SOON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    • ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิก หรือ เลื่อน ตารางการเรียน หากจำนวนผู้ลงทะเบียนไม่ถึง 4 ท่าน/ห้อง (ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามก่อนการลงทะเบียน)

• กรุณาสำรองที่นั่งและชำระเงินมัดจำค่าเรียน 4,000 บาท/ คอร์ส ก่อนการเรียน 1 อาทิตย์
• สำรองที่นั่งทาง โทรศัพท์ 
02-939-2172, 085-483-0238, 092-953-9355 หรือ email: thevschool@gmail.com, LINE : @thevschool 

 

หมายเหตุ :

  • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเลื่อนวันเรียน กรุณาแจ้งทางโรงเรียนอย่างน้อยล่วงหน้า 3 วัน หากช้ากว่านั้นจะมีค่าปรับจำนวน 2,000 บาท / ท่าน (ยกเว้นคอส Lobster กับ Salmon แจ้งล่วงหน้า 1 อาทิตย์ หรือ ปรับ 4,000 บาท /  ท่าน)  หรือ หาก ไม่มารายงานตัว ตามที่จองไว้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
  • หากมีการเลื่อนคอร์สที่ลงทะเบียนไว้ กระทันหัน กิน 3 ครั้ง โดยไม่แจ้งทางโรงเรียนล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้เข้าเรียนและสงวนสิทธิ์ไม่ออกใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ลงทะเบียนท่านนั้น 
  • เพื่อความปลอดภัยและสุขลักษณะของผู้เข้าอบรม  กรุณาแต่งตัวสุภาพ กางเกงขายาวและรองเท้าหุ้มส้น (ไม่ใส่กางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว หรือรองเท้าแตะ ไม่ใส่เครื่องประดับสร้อย ตุ้มหู แหวน นาฬิกา หรือสร้อยข้อมือ) 
  • ผู้เข้าอบรมใหม่ มีค่าใช้จ่าย ค่าผ้ากันเปื้อนเครื่องแบบของเดอะ วี สคูลและหมวกคลุมผม 250 บาทต่อชุด สำหรับหลักสูตรที่มีค่าลงทะเบียนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปแถมผ้ากันเปื้อนและหมวก ฟรี! 1 ชุด
  • ทุกคอร์สมีประกาศนียบัตรให้เป็นภาษาอังกฤษ 1 ใบต่อ 1 คอร์ส หากต้องการให้ติดรูปถ่ายกรุณาเตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วมาด้วยค่ะ

 

 
Register

ค่าอบรม (Course Fee)
วิธีการสมัคร และชำระเงิน (Register & Payment)
สมัครเรียน
แผนที่
Mobile Application
Mobile App สำหรับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า article