ตารางเรียน (Class Schedule)

COURSE SCHEDULE  (แต่ละคอร์สเลือกเรียนเพียง Period เดียว) Select only 1 period/course  

COURSE

PERIOD

DATE

TIME

 

BASIC JAPANESE COOKING  COURSE

(4 sessions = 12 hrs)

 

 

AUGUST

ส.ค.

 

 

  7-8 AUG 17

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

15-16 AUG 17

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

26-27 AUG 17

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

SEPTEMBER

ก.ย.

 

 5 - 6 SEP 17 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

16 - 17 SEP 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

25 - 26 SEP 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

OCTOBER

ต.ค.

 2-3 OCT 17

 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

21-22 OCT 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

30-31 OCT 17

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

 

 

SUSHI ACADEMY : 
INTENSIVE SUSHI TRAINING COURSE


(4 sessions = 12 hrs)

 

AUGUST

ส.ค.

 

12-13 AUG 17

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

21-22 AUG 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

30-31 AUG 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

SEPTEMBER

ก.ย. 

 

 9 - 10 SEP 17  

  

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

18 - 19 SEP 17

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

27 - 28 SEP 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 OCTOBER

ต.ค.

 

 

 5-6 OCT 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

14-15 OCT 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

24-25 OCT 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

 

 

PROFESSIONAL RAMEN COURSE 


(4 sessions = 12 hrs)

 

AUGUST

ส.ค.

 

 9-10 AUG 17

 

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)


26-27 AUG 179.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 -

-

SEPTEMBER

ก.ย. 

 

 7- 8 SEP 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)


30 SEP

-

1 OCT 17

 


9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 -

-

OCTOBER

ต.ค.

 

 

 9-10 OCT 17


 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

 28-29 OCT 17


9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

-

 

 

 

 

 

 

 SHABU SHABU & SUKIYAKI

   (1 session = 3 hrs)

 

 

 

AUGUST

ส.ค.

 

11 AUG 17

 

9.00 am - noon (1 session/day)

 

18 AUG 179.00 am - noon (1 session/day)

 

31 AUG 17

 

9.00 am - noon (1 session/day)

 

SEPTEMBER

ก.ย. 

 

SAT 

  9 SEP 17

 

9.00 am - noon (1 session/day)

 

 21 SEP 17

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

 

28 SEP 17

 

9.00 am - noon (1 session/day)

OCTOBER

ต.ค.

4 OCT 17

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day) 

 


13 OCT 17

 

9.00 am - noon (1 session/day)


25 OCT 17

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day) 

-

-

INTERNATIONAL STYLE FUSION SUSHI 

(2 sessions = 6 hrs)

 

AUGUST

ส.ค.

 

15 AUG 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

 

23 AUG 17

 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

-

SEPTEMBER

ก.ย. 

 

13 SEP 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

 

 22 SEP 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

-

OCTOBER

ต.ค.

11 OCT 17

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

 

SAT

28 OCT 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

-

-

DONBURI I

(1 session = 3 hrs)

 

AUGUST

ส.ค.

 

11 AUG 17

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)   

 

28 AUG 17

 

9.00 am - noon (1 session/day)     

-

-

SEPTEMBER

ก.ย. 

 

5 SEP 17

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day) 

 

 

18 SEP 17

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

-

-

OCTOBER

ต.ค.

 

12 OCT 17

 

9.00 am - noon (1 session/day)  

 

 

24 OCT 17

 

9.00 am - noon (1 session/day)    

-

-

 

DONBURI II

(2 session = 6 hrs)
 

AUGUST

ส.ค.

 

17 AUG 17

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

29 AUG 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

-

SEPTEMBER

ก.ย. 

 

14 SEP 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

27 SEP 17

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 -

-

OCTOBER

ต.ค.

13 OCT 17

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

30 OCT 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

-

PROFESSIONAL SALMON FILLETING

(3 sessions = 9 hrs)

AUGUST

ส.ค.

EXTRA ROUND

31 AUG 17

&

1 SEP 17  

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

&

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

SEPTEMBER

ก.ย. 

 

20 SEP 17

&

21 SEP 17  

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

&

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

OCTOBER

ต.ค.

 

19 OCT 17

&

20 OCT 17  

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

&

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

 

PROFESSIONAL GYOZA  & SAUCE

(2 sessions = 6 hrs)

AUGUST

ส.ค.

 

16 AUG 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 -

-

SEPTEMBER

ก.ย. 

 

15 SEP 17

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

-

OCTOBER

ต.ค.

17 OCT 17

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

-

 

IZAKAYA FOOD COURSE

(2 sessions = 6 hrs)

AUGUST

ส.ค.

 

28 AUG 17

        

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

-

SEPTEMBER

ก.ย. 

 

25 SEP 17

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

        

OCTOBER

ต.ค.

 

 

27 OCT 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

-

TAKOYAKI & OKONOMIYAKI

(1 sessions = 3 hrs) 

AUGUST

ส.ค.

 

  18 AUG 17

 

 1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)


30 AUG 17


1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

-

SEPTEMBER

ก.ย. 

SAT

 9 SEP 17

 1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

 

28 SEP 17

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

-

OCTOBER

ต.ค.

4 OCT 17     

9.00 am - noon (1 session/day)


31 OCT 17


1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

-

-

 

CANADIAN LOBSTER COURSE

(2 sessions = 6 hrs)

 

AUGUST

ส.ค.

18 AUG 17

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

SEPTEMBER

ก.ย. 

 SAT

 30 SEP 17

 

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

OCTOBER

ต.ค.

 

18 OCT 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

JAPANESE HOME STYLE COOKING

(4 sessions = 12 hrs)

 

AUGUST

ส.ค.

9-10 AUG 17

 

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

SEPTEMBER

ก.ย. 

11-12 SEP 17

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

OCTOBER

ต.ค.

 SAT-SUN

21-22 OCT 17

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 *** NEW***

 

YAKINIKU COURSE

(2 sessions = 6 hrs)

AUGUST

ส.ค.

 

 21 AUG 17

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

-

SEPTEMBER

ก.ย. 

4 SEP 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

15 SEP 17

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

OCTOBER

ต.ค.

16 OCT 17

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

-

 

-

 

JAPANESE STYLE DESSERT #1 COURSE

(1 session = 3 hrs)

AUGUST

ส.ค.

     

11 AUG 17

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

 

30 AUG 17

 

9.00 am –  noon (1 session/day) 

-

-

SEPTEMBER

ก.ย.

 

12 SEP 17 

 

9.00 am –  noon (1 session/day) 

 

20 SEP 17

 

9.00 am –  noon (1 session/day) 

-

OCTOBER

ต.ค.

19 OCT 17

9.00 am –  noon (1 session/day) 

 

27 OCT 17

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

-

-

 

KOREAN FOOD

(Full Course = 5 sessions = 15 hrs)

*** ลงทะเบียน เฉพาะเซสชั่นได้ ***

 

JUNE

12-14 JUN 17

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

AUGUST

22-24 AUG 17

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

OCTOBER

16-18 AUG 17

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

DECEMBER

-

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

FEBRUARY

-

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

*** NEW***

 

JAPANESE DESSERT #2

(SWEET POTATO) COURSE

(2 session = 6 hrs) : 7 MENUS

AUGUST

ส.ค.

 

    SAT-SUN

 19 AUG 17

&

20 AUG 17

 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

&

9.00 am – noon (1 session/day)

SEPTEMBER

ก.ย.

 

SAT-SUN

16 SEP 17

&

17 SEP 17

 

 

   9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

&

9.00 am – noon (1 session/day)

OCTOBER

ต.ค.

11 OCT 17

&

12 OCT 17 

   9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

&

9.00 am – noon (1 session/day)

 

*** NEW***

 

JAPANESE FOOD CARVING COURSE

(2 session = 6 hrs)

 

 

AUGUST

ส.ค.

25 AUG 17

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

SEPTEMBER

ก.ย.

29 SEP 17

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

OCTOBER

ต.ค.

 

 20 OCT 17

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

          

*** NEW ***

 

JAPANESE CAFE I

(1 Session = 3 hrs)

 

 

AUGUST

ส.ค.

 

7 AUG 17

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

 

29 AUG 17

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

 

SEPTEMBER

ก.ย.

 

4 SEP 17 

 

9.00 am – noon (1 session/day)

 

22 SEP 17

 

9.00 am – noon (1 session/day)

     

 

OCTOBER

ต.ค.

6 OCT 17

9.00 am – noon (1 session/day)

 

31 OCT 17

 

9.00 am – noon (1 session/day)

-

-

 

***NEW***

 

BASIC THAI FOOD CARVING COURSE

(4 Sessions = 12 hrs.)

 

AUGUST

 ส.ค.

 

 

SAT-SUN

26-27 AUG 17

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

SEPTEMBER

ก.ย.

 

 

 

SAT-SUN

9-10 SEP 17 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

OCTOBER

ต.ค.

 

 

 

SAT-SUN

14-15 OCT 17 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

***NEW***

INTERMEDIATE THAI FOOD CARVING

 

 

 

COMING SOON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดเช็คตารางเรียนกับทางโรงเรียนก่อนลงจอง (สอบถามได้ที่ไลน์ @thevschool)

• ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิก หรือ เลื่อน ตารางการเรียน หากจำนวนผู้ลงทะเบียนไม่ถึง 4 ท่าน/ห้อง (ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามก่อนการลงทะเบียน)

• กรุณาสำรองที่นั่งและชำระเงินมัดจำค่าเรียน 4,000 บาท/ คอร์ส ก่อนการเรียน 1 อาทิตย์
• สำรองที่นั่งทาง โทรศัพท์ 
02-939-2172, 085-483-0238, 092-953-9355 หรือ email: thevschool@gmail.com, LINE : @thevschool 

 

หมายเหตุ :

  • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเลื่อนวันเรียน กรุณาแจ้งทางโรงเรียนอย่างน้อยล่วงหน้า 3 วัน หากช้ากว่านั้นจะมีค่าปรับจำนวน 2,000 บาท / ท่าน (ยกเว้นคอส Lobster กับ Salmon แจ้งล่วงหน้า 1 อาทิตย์ หรือ ปรับ 4,000 บาท /  ท่าน)  หรือ หาก ไม่มารายงานตัว ตามที่จองไว้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
  • หากมีการเลื่อนคอร์สที่ลงทะเบียนไว้ กระทันหัน กิน 3 ครั้ง โดยไม่แจ้งทางโรงเรียนล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้เข้าเรียนและสงวนสิทธิ์ไม่ออกใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ลงทะเบียนท่านนั้น 
  • เพื่อความปลอดภัยและสุขลักษณะของผู้เข้าอบรม  กรุณาแต่งตัวสุภาพ กางเกงขายาวและรองเท้าหุ้มส้น (ไม่ใส่กางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว หรือรองเท้าแตะ ไม่ใส่เครื่องประดับสร้อย ตุ้มหู แหวน นาฬิกา หรือสร้อยข้อมือ) 
  • ผู้เข้าอบรมใหม่ มีค่าใช้จ่าย ค่าผ้ากันเปื้อนเครื่องแบบของเดอะ วี สคูลและหมวกคลุมผม 250 บาทต่อชุด สำหรับหลักสูตรที่มีค่าลงทะเบียนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปแถมผ้ากันเปื้อนและหมวก ฟรี! 1 ชุด
  • ทุกคอร์สมีประกาศนียบัตรให้เป็นภาษาอังกฤษ 1 ใบต่อ 1 คอร์ส หากต้องการให้ติดรูปถ่ายกรุณาเตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วมาด้วยค่ะ

 

 
Register

ค่าอบรม (Course Fee)
วิธีการสมัคร และชำระเงิน (Register & Payment)
สมัครเรียน
แผนที่
Mobile Application
Mobile App สำหรับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า article
Online Course - Skilllane article