ตารางเรียน (Class Schedule)

COURSE SCHEDULE  (แต่ละคอร์สเลือกเรียนเพียง Period เดียว) Select only 1 period/course  

* ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดเช็คตารางเรียนกับทางโรงเรียนก่อนลงจอง (สอบถามได้ที่ไลน์ @thevschool)

 

COURSE

PERIOD

DATE

TIME

 

BASIC JAPANESE COOKING  COURSE

(4 sessions = 12 hrs)

 

 

OCTOBER

ต.ค.

 

 

    2-3 OCT 17

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

21-22 OCT 17

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

30-31 OCT 17

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

NOVEMBER

พ.ย.

 

 8-9 NOV 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

18-19 NOV 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

27-28 NOV 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

DECEMBER

ธ.ค.

 

7-8 DEC 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 16-17 DEC 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 25-26 DEC 17

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

 

 

SUSHI ACADEMY : 
INTENSIVE SUSHI TRAINING COURSE


(4 sessions = 12 hrs)

 

OCTOBER

ต.ค.

 

  5-6 OCT 17  

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

14-15 OCT 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

24-25 OCT 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

NOVEMBER

พ.ย. 

 

1-2 NOV 17

  

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

11-12 NOV 17

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

20-21 NOV 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

DECEMBER

ธ.ค. 

 

 

  9-10 DEC 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 18-19 DEC 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 26-27 DEC 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

 

 

PROFESSIONAL RAMEN COURSE 


(4 sessions = 12 hrs)

 

OCTOBER

ต.ค.

 

 9-10 OCT 17

 

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)


28-29 OCT 179.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 -

-

NOVEMBER

พ.ย. 

 

14-15 NOV 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

25-26 NOV 17 


9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 -

-

DECEMBER

ธ.ค. 

 

 13-14 DEC 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

 23-24 DEC 17 


9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

-

 

 

 

 

 

 

 SHABU SHABU & SUKIYAKI

   (1 session = 3 hrs)

 

 

 

OCTOBER

ต.ค.

 

4 OCT 17

 

 1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day) 

 

SUN

15 OCT 179.00 am - noon (1 session/day)

 

27 OCT 17

 

9.00 am - noon (1 session/day)

 

NOVEMBER

พ.ย. 

 

10 NOV 17

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day) 

 

20 NOV 17

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day) 

 

30 NOV 17

 

9.00 am - noon (1 session/day)

DECEMBER

ธ.ค. 

  11 DEC 17 

 

9.00 am - noon (1 session/day)

 

 

 21 DEC 17 

 

9.00 am - noon (1 session/day)


 27 DEC 17 

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day) 

-

-

INTERNATIONAL STYLE FUSION SUSHI 

(2 sessions = 6 hrs)

 

OCTOBER

ต.ค.

 

11 OCT 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

 

SAT

28 OCT 17

 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

-

NOVEMBER

พ.ย. 

 

3 NOV 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

 

 23 NOV 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

-

DECEMBER

ธ.ค. 

 12 DEC 17 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

 

-

 

-

-

-

DONBURI I

(1 session = 3 hrs)

 

OCTOBER

ต.ค.

 

12 OCT 17

 

9.00 am - noon (1 session/day)   

 

16 OCT 17

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day) 

-

-

NOVEMBER

พ.ย. 

 7 NOV 17

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)   

 

  29 NOV 17

 

9.00 am - noon (1 session/day)    

 

-

-

DECEMBER

ธ.ค. 

 

 6 DEC 17 

 

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)  

 

 

 13 DEC 17 

 

9.00 am - noon (1 session/day) 

-

-

 

DONBURI II

(2 session = 6 hrs)
 

OCTOBER

ต.ค.

 

13 OCT 17

 

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

30 OCT 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

-

NOVEMBER

พ.ย. 

 

17 NOV 17

 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

30 NOV 17

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 -

-

DECEMBER

ธ.ค. 

11 DEC 17

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

25 DEC 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

-

PROFESSIONAL SALMON FILLETING

(3 sessions = 9 hrs)

OCTOBER

ต.ค.

19 OCT 17

&

20 OCT 17 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

&

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

NOVEMBER

พ.ย.

SAT & SUN 

11 NOV 17

&

12 NOV 17 

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

&

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

DECEMBER

ธ.ค. 

  20 DEC 17

&

21 DEC 17 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

&

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

 

PROFESSIONAL GYOZA  & SAUCE

(2 sessions = 6 hrs)

 

OCTOBER

ต.ค.

 

 

12 OCT 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

-

NOVEMBER

พ.ย.

 

13 NOV 17

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

-

 

-

DECEMBER

ธ.ค. 

SAT

16 DEC 17

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

-

 

IZAKAYA FOOD COURSE

(2 sessions = 6 hrs)

OCTOBER

ต.ค.

 

27 OCT 17

        

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

-

 

NOVEMBER

พ.ย.

 

 

29 NOV 17

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

        

DECEMBER

ธ.ค. 

 

 

22 DEC 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

-

TAKOYAKI & OKONOMIYAKI

(1 sessions = 3 hrs) 

OCTOBER

ต.ค.

4 OCT 17  

 

 9.00 am - noon (1 session/day)  


SUN

15 OCT 17 


1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

-

NOVEMBER

พ.ย.

10 NOV 17 

9.00 am - noon (1 session/day)  

 

22 NOV 17  

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

-

DECEMBER

ธ.ค. 

1 DEC 17  

9.00 am - noon (1 session/day) 


27 DEC 17 


9.00 am - noon (1 session/day) 

-

-

 

CANADIAN LOBSTER COURSE

(2 sessions = 6 hrs)

 

OCTOBER

ต.ค.

18 OCT 17

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

NOVEMBER

พ.ย.

16 NOV 17

 

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

DECEMBER

ธ.ค

 

15 DEC 17 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

JAPANESE HOME STYLE COOKING

(4 sessions = 12 hrs)

 

 

OCTOBER

ต.ค. 

 SAT-SUN

21-22 OCT 17

 

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

NOVEMBER

พ.ย.

 

6-7 NOV 17

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

DECEMBER

ธ.ค

 

18-19 DEC 17

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 *** NEW***

 

YAKINIKU COURSE

(2 sessions = 6 hrs)

OCTOBER

ต.ค.

 

17 OCT 17

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

-

-

NOVEMBER

พ.ย.

8 NOV 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

24 NOV 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

DECEMBER

ธ.ค

15 DEC 17

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

-

 

-

 

JAPANESE STYLE DESSERT #1 COURSE

(1 session = 3 hrs)

OCTOBER

ต.ค.

     

19 OCT 17

 

9.00 am –  noon (1 session/day) 

 

27 OCT 17

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day) 

-

-

NOVEMBER

พ.ย.

 

SAT

11 NOV 17

 

9.00 am –  noon (1 session/day) 

 

22 NOV 17

 

9.00 am –  noon (1 session/day) 

-

DECEMBER

ธ.ค

1 DEC 17

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day) 

 

20 DEC 17

 

9.00 am –  noon (1 session/day) 

-

-

 

KOREAN FOOD

(Full Course = 5 sessions = 15 hrs)

*** ลงทะเบียน เฉพาะเซสชั่นได้ ***

 

JUNE

12-14 JUN 17

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

AUGUST

22-24 AUG 17

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

OCTOBER

16-18 OCT 17

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

DECEMBER

6-8 DEC 17

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

FEBRUARY

-

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

*** NEW***

 

JAPANESE DESSERT #2

(SWEET POTATO) COURSE

(2 session = 6 hrs) : 7 MENUS

 

 

-

 

 

-

-

 

-

 

 

-

-

-

-

 

*** NEW***

 

JAPANESE FOOD CARVING COURSE

(2 session = 6 hrs)

 

 

OCTOBER

ต.ค.

20 OCT 17

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

NOVEMBER

พ.ย.

28 NOV 17

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

DECEMBER

ธ.ค

 

 14 DEC 17

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

          


 

*** NEW ***

 

JAPANESE CAFE I

(1 Session = 3 hrs)

 

 

-

 

-

 

-

 

-

-

 

 

-

-

 

-

 

-

 

 -

     

 

-

- -

 

 

-

-

 

***NEW***

 

BASIC THAI FOOD CARVING COURSE

(4 Sessions = 12 hrs.)

 

OCTOBER

ต.ค.

 

 

SAT-SUN

14-15 OCT 17 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

NOVEMBER

พ.ย.

 

 

 

SAT-SUN

18-19 NOV 17

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

DECEMBER

ธ.ค

 

 

 

 N/A

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

***NEW***

INTERMEDIATE THAI FOOD CARVING

 

 

 

COMING SOON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิก หรือ เลื่อน ตารางการเรียน หากจำนวนผู้ลงทะเบียนไม่ถึง 4 ท่าน/ห้อง (ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามก่อนการลงทะเบียน)

• กรุณาสำรองที่นั่งและชำระเงินมัดจำค่าเรียน 4,000 บาท/ คอร์ส ก่อนการเรียน 1 อาทิตย์
• สำรองที่นั่งทาง โทรศัพท์ 
02-939-2172, 085-483-0238, 092-953-9355 หรือ email: thevschool@gmail.com, LINE : @thevschool 

 

หมายเหตุ :

  • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเลื่อนวันเรียน กรุณาแจ้งทางโรงเรียนอย่างน้อยล่วงหน้า 3 วัน หากช้ากว่านั้นจะมีค่าปรับจำนวน 2,000 บาท / ท่าน (ยกเว้นคอส Lobster กับ Salmon แจ้งล่วงหน้า 1 อาทิตย์ หรือ ปรับ 4,000 บาท /  ท่าน)  หรือ หาก ไม่มารายงานตัว ตามที่จองไว้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
  • หากมีการเลื่อนคอร์สที่ลงทะเบียนไว้ กระทันหัน กิน 3 ครั้ง โดยไม่แจ้งทางโรงเรียนล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้เข้าเรียนและสงวนสิทธิ์ไม่ออกใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ลงทะเบียนท่านนั้น 
  • เพื่อความปลอดภัยและสุขลักษณะของผู้เข้าอบรม  กรุณาแต่งตัวสุภาพ กางเกงขายาวและรองเท้าหุ้มส้น (ไม่ใส่กางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว หรือรองเท้าแตะ ไม่ใส่เครื่องประดับสร้อย ตุ้มหู แหวน นาฬิกา หรือสร้อยข้อมือ) 
  • ผู้เข้าอบรมใหม่ มีค่าใช้จ่าย ค่าผ้ากันเปื้อนเครื่องแบบของเดอะ วี สคูลและหมวกคลุมผม 250 บาทต่อชุด สำหรับหลักสูตรที่มีค่าลงทะเบียนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปแถมผ้ากันเปื้อนและหมวก ฟรี! 1 ชุด
  • ทุกคอร์สมีประกาศนียบัตรให้เป็นภาษาอังกฤษ 1 ใบต่อ 1 คอร์ส หากต้องการให้ติดรูปถ่ายกรุณาเตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วมาด้วยค่ะ

 
Register

ค่าอบรม (Course Fee)
วิธีการสมัคร และชำระเงิน (Register & Payment)
สมัครเรียน
แผนที่
Mobile Application
Mobile App สำหรับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า article
Online Course - Skilllane article