ตารางเรียน (Class Schedule) article

 

COURSE SCHEDULE  (แต่ละคอร์สเลือกเรียนเพียง Period เดียว) Select only 1 period/course  

* ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดเช็คตารางเรียนกับทางโรงเรียนก่อนลงจอง (สอบถามได้ที่ไลน์ @thevschool)

COURSE

PERIOD

DATE

TIME

 

BASIC JAPANESE

COOKING  COURSE

(4 sessions = 12 hrs)

 

 

MAY

พ.ค.

 

 

3-4 MAY 18

 

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

19-20 MAY 18

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

 -

JUNE

มิ.ย.

 

6-7 JUN 18

 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

23-24 JUN 18

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

-

- 

JULY

ก.ค.

 

7-8 JUL 18 

 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

16-17 JUL 18 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

-

- 

 

SUSHI ACADEMY : 

INTENSIVE SUSHI

TRAINING COURSE


(4 sessions = 12 hrs)

 

MAY

พ.ค.

 

  9-10 MAY 18

 

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

19-20 MAY 18

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

24-25 MAY 18

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

JUNE

มิ.ย.

 

16-17 JUN 18

 

  

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

25-26 JUN 18

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

-

- 

JULY

ก.ค.

 

4-5 JUL 18 

 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

14-15 JUL 18 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

23-24 JUL 18

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

PROFESSIONAL

RAMEN COURSE 


(4 sessions = 12 hrs)

 

MAY

พ.ค.

 

12-13 MAY 18

 

 

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

 21-22 MAY 18

 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 -

-

JUNE

   มิ.ย.   

 

 9-10 JUN 18

 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

  20-21 JUN 18 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 -

-

 

JULY

ก.ค.

 11-12 JUL 18

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

21-22 JUL 18

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

-

 

 

 

 

 

 

 SHABU SHABU

& SUKIYAKI

   (1 session = 3 hrs)

 

 

 

MAY

พ.ค.

 

8 MAY 18

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day) 

 

 25 MAY 18

 

 

9.00 am - noon (1 session/day)

 

-

 - 

JUNE

 มิ.ย. 

 

15 JUN 18

 

 

9.00 am - noon (1 session/day)

 

 

 27 JUN 18

 

9.00 am - noon (1 session/day) 

-

JULY

ก.ค.

 13 JUL 18

 

9.00 am - noon (1 session/day) 

 

 

23 JUL 18

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day) 

  

-

-

-

INTERNATIONAL STYLE

FUSION SUSHI 

(2 sessions = 6 hrs)

 

MAY

พ.ค.

 

11 MAY 18

 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

 

 

 17 MAY 18

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

JUNE

 มิ.ย.  

 

 18 JUN 18

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

 

-

-

JULY

ก.ค.

 

6 JUL 18

 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

 

- 

-

-

-

DONBURI I

(1 session = 3 hrs)

 

 

-

 -

 - 

-

-

 

- 

-

 -

-

-

 

-

- 

 - 

-

-

-

 

DONBURI II

(2 session = 6 hrs)
 

MAY

พ.ค.

 

16 MAY 18

 

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 -

-

-

-

JUNE

 มิ.ย.  

 

14 JUN 18

 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 -

-

 -

-

JULY

ก.ค.

13 JUL 18

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

24 JUL 18

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

-

PROFESSIONAL

SALMON FILLETING

(3 sessions = 9 hrs)

MAY

พ.ค.

 

17 MAY 18

&

18 MAY 18

 

9.00 am - noon (1 session/day)

&

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

JUNE

 มิ.ย.

 

27 JUN 18

&

28 JUN 18 

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

&

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

 

 JULY

ก.ค.

 

 

19 JUL 18

&

20 JUL 18 

 

9.00 am - noon (1 session/day)

&

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

PROFESSIONAL

GYOZA  & SAUCE

(2 sessions = 6 hrs)

 

MAY

พ.ค.

 

 

14 MAY 18

 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 -

-

JUNE

 มิ.ย.

22 JUN 18

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 -

-

JULY

ก.ค. 

 

10 JUL 18

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 -

  -

 

IZAKAYA FOOD COURSE

(2 sessions = 6 hrs)

MAY

พ.ค. 

 

28 MAY 18

 

        

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

-

-

 

JUNE

 มิ.ย.

 

29 JUN 18

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

        

JULY

ก.ค. 

 

 

31 JUL 18

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

TAKOYAKI 

& OKONOMIYAKI

(1 sessions = 3 hrs) 

MAY

พ.ค. 

2 MAY 18

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

 

-

-

-

JUNE

 มิ.ย.

 

 5 JUN 18  

 

  1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)   

 -

-

-

 JULY

ก.ค.

 

9 JUL 18

  

9.00 am - noon (1 sessions/day)

      -       

-

-

-

 

CANADIAN LOBSTER

COURSE

(2 sessions = 6 hrs)

 

MAY

พ.ค. 

 

17 MAY 18

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

JUNE

 มิ.ย.

21 JUN 18

 

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

JULY

ก.ค.

 

18 JUL 18

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

JAPANESE HOME STYLE

COOKING

(4 sessions = 12 hrs)

 

 

MAY

พ.ค.

 

22-23 MAY 18

 

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

JUNE

 มิ.ย. 

 

11-12 JUN 18

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 JULY

ก.ค.

 

2-3 JUL 18

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 *** NEW***

 

YAKINIKU COURSE

(2 sessions = 6 hrs)

MAY

พ.ค. 

 

15 MAY 18

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 -

-

JUNE

 มิ.ย. 

26 JUN 18

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

- 

-

 JULY

ก.ค.

 

26 JUL 18

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

-

 

JAPANESE STYLE DESSERT

COURSE

(1 session = 3 hrs)

MAY

พ.ค. 

     

15 MAY 18

 

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

 

-
-

-

-

JUNE

 มิ.ย.

 

8 JUN 18

 

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

 

 -

-

JULY

ก.ค.

 

9 JUL 18

 

 1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

 -

-

-

-

 

KOREAN FOOD

(Full Course = 5 sessions = 15 hrs)

*** ลงทะเบียน เฉพาะเซสชั่นได้ ***

 

FEBRUARY

5-7 FEB 18

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

APRIL

9-11 ARP 18

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

JUNE

 

18-20 JUN 18

 

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

AUGUST

AUG 18

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

OCTOBER

OCT 18

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

*** NEW***


FRESH RAMEN NOODLES 

COURSE

(1 session = 3 hrs)

 

 

MAY

พ.ค.

 

 

24 MAY 18

 

 

9.00 am - noon (1 session/day)

 

JUNE

 มิ.ย.

 

19 JUN 18

 

 

9.00 am - noon (1 session/day)

 

 

JULY

ก.ค.

 

25 JUL 18 9.00 am - noon (1 session/day) 

 

*** NEW***

 

JAPANESE

FOOD CARVING

COURSE

(2 session = 6 hrs)

 

 

MAY

พ.ค. 

 

16 MAY 18

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

JUNE

 มิ.ย.

 

13 JUN 18

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

JULY

ก.ค.

 

25 JUL 18  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

Singaporean / Malaysian

Cooking Course

(3 Sessions = 9 hrs)

  

- 

-

 -

-

 

-

-

-

 -

 -

-

-

-

-

-

 

• ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิก หรือ เลื่อน ตารางการเรียน หากจำนวนผู้ลงทะเบียนไม่ถึง 4 ท่าน/ห้อง (ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามก่อนการลงทะเบียน)

• กรุณาสำรองที่นั่งและชำระเงินมัดจำค่าเรียน 4,000 บาท/คอร์ส ก่อนการเรียน 1 อาทิตย์
• สำรองที่นั่งทาง โทรศัพท์ 02-939-2172, 085-483-0238, 092-953-9355 หรือ email: 
thevschool@gmail.com, LINE : @thevschool 

 

หมายเหตุ :

  • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเลื่อนวันเรียน กรุณาแจ้งทางโรงเรียนอย่างน้อยล่วงหน้า 3 วัน หากช้ากว่านั้นจะมีค่าปรับจำนวน 2,000 บาท / ท่าน (ยกเว้นคอส Lobster กับ Salmon แจ้งล่วงหน้า 1 อาทิตย์ หรือ ปรับ 4,000 บาท /  ท่าน)  หรือ หาก ไม่มารายงานตัว ตามที่จองไว้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
  • หากมีการเลื่อนคอร์สที่ลงทะเบียนไว้ กระทันหัน เกิน 3 ครั้ง โดยไม่แจ้งทางโรงเรียนล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้เข้าเรียนและสงวนสิทธิ์ไม่ออกใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ลงทะเบียนท่านนั้น 
  • เพื่อความปลอดภัยและสุขลักษณะของผู้เข้าอบรม  กรุณาแต่งตัวสุภาพ กางเกงขายาวและรองเท้าหุ้มส้น (ไม่ใส่กางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว หรือรองเท้าแตะ ไม่ใส่เครื่องประดับสร้อย ตุ้มหู แหวน นาฬิกา หรือสร้อยข้อมือ) 
  • ผู้เข้าอบรมใหม่ มีค่าใช้จ่าย ค่าผ้ากันเปื้อนเครื่องแบบของเดอะ วี สคูลและหมวกคลุมผม 250 บาทต่อชุด สำหรับหลักสูตรที่มีค่าลงทะเบียนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปแถมผ้ากันเปื้อนและหมวก ฟรี! 1 ชุด
  • ทุกคอร์สมีประกาศนียบัตรให้เป็นภาษาอังกฤษ 1 ใบต่อ 1 คอร์ส หากต้องการให้ติดรูปถ่ายกรุณาเตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วมาด้วยค่ะ

 

 

 
Register

ค่าอบรม (Course Fee)
วิธีการสมัคร และชำระเงิน (Register & Payment)
สมัครเรียน
แผนที่
Mobile Application
Mobile App สำหรับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า article
Online Course - Skilllane article