ตารางเรียน (Class Schedule) article

 

COURSE SCHEDULE  (แต่ละคอร์สเลือกเรียนเพียง Period เดียว) Select only 1 period/course  

* ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดเช็คตารางเรียนกับทางโรงเรียนก่อนลงจอง (สอบถามได้ที่ไลน์ @thevschool)

COURSE

PERIOD

DATE

TIME

 

BASIC JAPANESE

COOKING  COURSE

(4 sessions = 12 hrs)

 

 

MARCH

มี.ค.

 

 

6-7 MAR 18

 

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

24-25 MAR 18

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

 -

APRIL

เม.ย.

 

2-3 APR 18

 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

21-22 APR 18

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

-

 

-

 

MAY

พ.ค.

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

 

 

SUSHI ACADEMY : 

INTENSIVE SUSHI

TRAINING COURSE


(4 sessions = 12 hrs)

 

MARCH

มี.ค.

 

 10-11 MAR 18

 

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

19-20 MAR 18

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

29-30 MAR 18

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

APRIL

เม.ย.

 

7-8 APR 18

 

  

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

18-19 APR 18

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

25-26 APR 18

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

MAY

พ.ค.

 

-

 

-

 -

 

-

 

 

-

 

 

PROFESSIONAL

RAMEN COURSE 


(4 sessions = 12 hrs)

 

MARCH

มี.ค.

 

10-11 MAR 18

 

 

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

 26-27 MAR 18

 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 -

-

 APRIL

เม.ย.   

 

 10-11 APR 18

 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 21-22 APR 18 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 -

-

 

MAY

พ.ค.

 -

 

-

 

 

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 SHABU SHABU

& SUKIYAKI

   (1 session = 3 hrs)

 

 

 

 MARCH

มี.ค.

 

8 MAR 18

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day) 

 

 15 MAR 18

 

 

9.00 am - noon (1 session/day)

 

29 MAR 18

 

9.00 am - noon (1 session/day)

 

APRIL

เม.ย. 

 

5 APR 18

 

 

9.00 am - noon (1 session/day)

 

 

 18 APR 18 

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day) 

 

27 APR 18  

 

9.00 am - noon (1 session/day)

MAY

พ.ค.

-

 


 

-

 

 

 

-

-

-

INTERNATIONAL STYLE

FUSION SUSHI 

(2 sessions = 6 hrs)

 

MARCH

มี.ค.

 

21 MAR 18

 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

 

 -

-

-

APRIL

เม.ย. 

 

9 APR 18

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

 

 

-

-

MAY

พ.ค.

-

-

 

-

 

-

-

-

DONBURI I

(1 session = 3 hrs)

 

MARCH

มี.ค.

 

22 MAR 18

 

 

  1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day) 

   

 

 -

 

-

-

 

 

-

 

-

 

-

 

-

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

-

-

 

DONBURI II

(2 session = 6 hrs)
 

MARCH

มี.ค.

 

7 MAR 18 

 

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

30 MAR 18

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

-

APRIL

เม.ย. 

 

19 APR 18

 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

-

 

-

 -

-

MAY

พ.ค.

-

-

 

 -

 

-

-

-

PROFESSIONAL

SALMON FILLETING

(3 sessions = 9 hrs)

MARCH

มี.ค. 

 

15 MAR 18

&

16 MAR 18 

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

&

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

APRIL

เม.ย.

 

25 APR 18

&

26 APR 18 

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

&

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

 

MAY

พ.ค. 

-

 

PROFESSIONAL

GYOZA  & SAUCE

(2 sessions = 6 hrs)

 

MARCH

มี.ค. 

 

 

28 MAR 18

 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

-

 

-

APRIL

เม.ย. 

23 APR 18

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

-

 

-

MAY

พ.ค. 

-

-

 

-

  -

 

IZAKAYA FOOD COURSE

(2 sessions = 6 hrs)

MARCH

มี.ค.  

 

26 MAR 18

 

        

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

-

-

 

APRIL

เม.ย. 

 

20 APR 18

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

        

MAY

พ.ค. 

 

 

-

 

-

-

TAKOYAKI 

& OKONOMIYAKI

(1 sessions = 3 hrs) 

MARCH

มี.ค. 

12 MAR 18

 

9.00 am - noon (1 session/day)

 

 

19 MAR 18

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

-

APRIL

เม.ย. 

 

17 APR 18  

 

  1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)     

 

-

 

-

-

MAY

พ.ค. 

 

  

-  

 

       -       

-

-

-

 

CANADIAN LOBSTER

COURSE

(2 sessions = 6 hrs)

 

MARCH

มี.ค

 

23 MAR 18

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

APRIL

เม.ย

27 APR 18

 

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

MAY

พ.ค. 

 

-

 

 -

 

 

JAPANESE HOME STYLE

COOKING

(4 sessions = 12 hrs)

 

 

MARCH

มี.ค.

 

13-14 MAR 18

 

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

 APRIL

เม.ย. 

 

4-5 APR 18

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

MAY

พ.ค. 

 

-

 -

 *** NEW***

 

YAKINIKU COURSE

(2 sessions = 6 hrs)

MARCH

มี.ค. 

 

6 MAR 18

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

-

-

APRIL

เม.ย. 

6 APR 18

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

-

 

-

 MAY

พ.ค. 

-

-

 

-

 

-

 

JAPANESE STYLE DESSERT

COURSE

(1 session = 3 hrs)

MARCH

มี.ค. 

     

5 MAR 18

 

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

 

 

22 MAR 18

 

9.00 am –  noon (1 session/day)

-

-

APRIL

เม.ย. 

 

24 APR 18

 

 

9.00 am –  noon (1 session/day)

 

 

-

 

 

-

 

-

MAY

พ.ค. 

   

 

-

 

-

-

-

 

KOREAN FOOD

(Full Course = 5 sessions = 15 hrs)

*** ลงทะเบียน เฉพาะเซสชั่นได้ ***

 

FEBRUARY

5-7 FEB 18

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

APRIL

9-11 ARP 18

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

JUNE

JUN 18

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

AUGUST

AUG 18

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

OCTOBER

OCT 18

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

*** NEW***


FRESH RAMEN NOODLES 

COURSE

(1 session = 3 hrs)

 

 

MARCH

มี.ค. 

 

 

9 MAR 18

 

 

9.00 am - noon (1 session/day)

 

APRIL

เม.ย.

 

27 APR 18

 

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

 

 

MAY

พ.ค.

-

 

 

*** NEW***

 

JAPANESE

FOOD CARVING

COURSE

(2 session = 6 hrs)

 

 

MARCH

มี.ค. 

 

12 MAR 18

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

APRIL

เม.ย.

3 APR 18

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

MAY

พ.ค.

 

-

-

 

Singaporean / Malaysian

Cooking Course

(3 Sessions = 9 hrs)

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

-

 

-

 

-

 

 -

     

 

-

-

-

 

 

-

-

 

• ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิก หรือ เลื่อน ตารางการเรียน หากจำนวนผู้ลงทะเบียนไม่ถึง 4 ท่าน/ห้อง (ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามก่อนการลงทะเบียน)

• กรุณาสำรองที่นั่งและชำระเงินมัดจำค่าเรียน 4,000 บาท/คอร์ส ก่อนการเรียน 1 อาทิตย์
• สำรองที่นั่งทาง โทรศัพท์ 02-939-2172, 085-483-0238, 092-953-9355 หรือ email: 
thevschool@gmail.com, LINE : @thevschool 

 

หมายเหตุ :

  • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเลื่อนวันเรียน กรุณาแจ้งทางโรงเรียนอย่างน้อยล่วงหน้า 3 วัน หากช้ากว่านั้นจะมีค่าปรับจำนวน 2,000 บาท / ท่าน (ยกเว้นคอส Lobster กับ Salmon แจ้งล่วงหน้า 1 อาทิตย์ หรือ ปรับ 4,000 บาท /  ท่าน)  หรือ หาก ไม่มารายงานตัว ตามที่จองไว้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
  • หากมีการเลื่อนคอร์สที่ลงทะเบียนไว้ กระทันหัน เกิน 3 ครั้ง โดยไม่แจ้งทางโรงเรียนล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้เข้าเรียนและสงวนสิทธิ์ไม่ออกใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ลงทะเบียนท่านนั้น 
  • เพื่อความปลอดภัยและสุขลักษณะของผู้เข้าอบรม  กรุณาแต่งตัวสุภาพ กางเกงขายาวและรองเท้าหุ้มส้น (ไม่ใส่กางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว หรือรองเท้าแตะ ไม่ใส่เครื่องประดับสร้อย ตุ้มหู แหวน นาฬิกา หรือสร้อยข้อมือ) 
  • ผู้เข้าอบรมใหม่ มีค่าใช้จ่าย ค่าผ้ากันเปื้อนเครื่องแบบของเดอะ วี สคูลและหมวกคลุมผม 250 บาทต่อชุด สำหรับหลักสูตรที่มีค่าลงทะเบียนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปแถมผ้ากันเปื้อนและหมวก ฟรี! 1 ชุด
  • ทุกคอร์สมีประกาศนียบัตรให้เป็นภาษาอังกฤษ 1 ใบต่อ 1 คอร์ส หากต้องการให้ติดรูปถ่ายกรุณาเตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วมาด้วยค่ะ

 

 

 
Register

ค่าอบรม (Course Fee)
วิธีการสมัคร และชำระเงิน (Register & Payment)
สมัครเรียน
แผนที่
Mobile Application
Mobile App สำหรับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า article
Online Course - Skilllane article