ตารางเรียน (Class Schedule)

COURSE SCHEDULE  (แต่ละคอร์สเลือกเรียนเพียง Period เดียว) Select only 1 period/course  

* ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดเช็คตารางเรียนกับทางโรงเรียนก่อนลงจอง (สอบถามได้ที่ไลน์ @thevschool)

COURSE

PERIOD

DATE

TIME

 

BASIC JAPANESE COOKING  COURSE

(4 sessions = 12 hrs)

 

 

DECEMBER

ธ.ค.

 

 

  7-8 DEC 17

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

16-17 DEC 17

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

25-26 DEC 17

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

JANUARY

ม.ค.

 

4-5 JAN 18

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

13-14 JAN 18 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

22-23 JAN 18 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

FEBRUARY

ก.พ.

(รออัพเดท)

 

 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

 

 

SUSHI ACADEMY : 
INTENSIVE SUSHI TRAINING COURSE


(4 sessions = 12 hrs)

 

DECEMBER

ธ.ค.

 

  9-10 DEC 17

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

18-19 DEC 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

26-27 DEC 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

JANUARY

ม.ค. 

 

10-11 JAN 18 

  

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

20-21 JAN 18 

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

29-30 JAN 18 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

FEBRUARY

ก.พ.

(รออัพเดท) 

 

 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

 

 

PROFESSIONAL RAMEN COURSE 


(4 sessions = 12 hrs)

 

DECEMBER

ธ.ค. 

 

13-14 DEC 17

 

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)


 23-24 DEC 17 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 -

-

JANUARY

ม.ค.  

 

15-16 JAN 18

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

27-28 JAN 18


9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 -

-

 

 FEBRUARY

ก.พ.

(รออัพเดท) 

 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

 


9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

-

 

 

 

 

 

 

 SHABU SHABU & SUKIYAKI

   (1 session = 3 hrs)

 

 

 

DECEMBER

ธ.ค.

 

11 DEC 17

 

 9.00 am - noon (1 session/day)

 

 21 DEC 17 9.00 am - noon (1 session/day)

 

27 DEC 17 

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day) 

 

JANUARY

ม.ค.  

 

8 JAN 18

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day) 

 

19 JAN 18

 

9.00 am - noon (1 session/day)

 

29 JAN 18

 

9.00 am - noon (1 session/day)

FEBRUARY

ก.พ.

(รออัพเดท) 

   

 

9.00 am - noon (1 session/day)

 

 

 

 

9.00 am - noon (1 session/day)


 

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day) 

-

-

INTERNATIONAL STYLE FUSION SUSHI 

(2 sessions = 6 hrs)

 

DECEMBER

ธ.ค. 

 

12 DEC 17 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

- 

 - 

-

JANUARY

ม.ค.  

 

12 JAN 18

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

 

 26 JAN 18

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

-

FEBRUARY

ก.พ.

(รออัพเดท)

-

 

-

 

-

-

-

DONBURI I

(1 session = 3 hrs)

 

DECEMBER

ธ.ค.

 

 6 DEC 17 

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)    

 

 22 DEC 17 

 

9.00 am - noon (1 session/day) 

-

-

JANUARY

ม.ค.  

 JAN 18

 

9.00 am - noon (1 session/day)

 

 18 JAN 18

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)    

 

-

-

FEBRUARY

ก.พ.

(รออัพเดท) 

 

-

 

 

 

 

-

 

-

-

-

 

DONBURI II

(2 session = 6 hrs)
 

DECEMBER

ธ.ค. 

 

11 DEC 17

 

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

25 DEC 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

-

JANUARY

ม.ค.   

 

19 JAN 18

 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

31 JAN 18

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 -

-

FEBRUARY

ก.พ.

(รออัพเดท) 

-

-

 

-

 

-

-

-

PROFESSIONAL SALMON FILLETING

(3 sessions = 9 hrs)

DECEMBER

ธ.ค.

 20 DEC 17

&

21 DEC 17

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

&

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

JANUARY

ม.ค. 

 

24 JAN 18

&

25 JAN 18 

 

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

&

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

 FEBRUARY

ก.พ.

(รออัพเดท) 

  -

1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)

&

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

 

PROFESSIONAL GYOZA  & SAUCE

(2 sessions = 6 hrs)

 

DECEMBER

ธ.ค. 

 

 

SAT

16 DEC 17

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

SAT

23 DEC 17

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

JANUARY

ม.ค. 

 

22 JAN 18

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

-

 

-

 FEBRUARY

ก.พ.

(รออัพเดท)

-

  -

 

-

  -

 

IZAKAYA FOOD COURSE

(2 sessions = 6 hrs)

DECEMBER

ธ.ค. 

 

22 DEC 17

        

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

-

-

 

JANUARY

ม.ค. 

 

 SAT

27 JAN 18

 

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day) 

        

FEBRUARY

ก.พ.

(รออัพเดท)

 

 

-

 

-

TAKOYAKI & OKONOMIYAKI

(1 sessions = 3 hrs) 

DECEMBER

ธ.ค. 

8 DEC 17 

 

 1.00 pm - 4.00 pm (1 session/day)  


27 DEC 17  


9.00 am - noon (1 session/day) 

-

JANUARY

ม.ค. 

5 JAN 18

9.00 am - noon (1 session/day)  

 

17 JAN 18 

 

9.00 am - noon (1 session/day) 

-

FEBRUARY

ก.พ.

(รออัพเดท)

-

-


-


-

-

-

 

CANADIAN LOBSTER COURSE

(2 sessions = 6 hrs)

 

DECEMBER

ธ.ค

15 DEC 17 

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

JANUARY

ม.ค. 

18 JAN 18

 

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

FEBRUARY

ก.พ.

(รออัพเดท)

 

-

 

 

 

JAPANESE HOME STYLE COOKING

(4 sessions = 12 hrs)

 

 

DECEMBER

ธ.ค

18-19 DEC 17

 

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

JANUARY

ม.ค.

 

8-9 JAN 18

  9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

FEBRUARY

ก.พ.

(รออัพเดท)

 

-

  -

 *** NEW***

 

YAKINIKU COURSE

(2 sessions = 6 hrs)

DECEMBER

ธ.ค

 

12 DEC 17

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

-

-

JANUARY

ม.ค.

11 JAN 18

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

30 JAN 18

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

FEBRUARY

ก.พ.

(รออัพเดท)

-

-

 

-

 

-

 

JAPANESE STYLE DESSERT #1 COURSE

(1 session = 3 hrs)

DECEMBER

ธ.ค

     

20 DEC 17

 

9.00 am –  noon (1 session/day) 

 

-

 

-

-

-

JANUARY

ม.ค.

 

9 JAN 18

 

9.00 am –  noon (1 session/day) 

 

24 JAN 18

 

9.00 am –  noon (1 session/day) 

-

FEBRUARY

ก.พ.

(รออัพเดท)

-

 

-

 

-

-

-

 

KOREAN FOOD

(Full Course = 5 sessions = 15 hrs)

*** ลงทะเบียน เฉพาะเซสชั่นได้ ***

 

JUNE

12-14 JUN 17

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

AUGUST

22-24 AUG 17

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

OCTOBER

16-18 OCT 17

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

DECEMBER

6-8 DEC 17

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

FEBRUARY

-

9.00 am - 4.00 pm (2 session/day)

*** NEW***

 

JAPANESE DESSERT #2

(SWEET POTATO) COURSE

(2 session = 6 hrs) : 7 MENUS

 

 

-

 

 

-

-

 

-

 

 

-

-

-

-

 

*** NEW***

 

JAPANESE FOOD CARVING COURSE

(2 session = 6 hrs)

 

 

DECEMBER

ธ.ค

 N/A

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

JANUARY

ม.ค.

31 JAN 18

 9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

FEBRUARY

ก.พ.

(รออัพเดท)

 

-

 -

 

          


 


 

Singaporean / Malaysian Cooking Course

(3 Sessions = 9 hrs)

 

 

DECEMBER

ธ.ค

 

 

SAT-SUN

9 DEC 17

&

10 DEC 17

 

 

 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

&

9.00 am - noon (1 sessions/day)

 

 

-

 

-

 

 

-

-

 

-

 

-

 

 -

     

 

-

- -

 

 

-

-

 

***NEW***

 

BASIC THAI FOOD CARVING COURSE

(4 Sessions = 12 hrs.)

 

DECEMBER

ธ.ค

 

 

N/A 

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

JANUARY

ม.ค.

 

 

 

N/A

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

 

FEBRUARY

ก.พ.

 

 

 

 N/A

9.00 am - 4.00 pm (2 sessions/day)

 

***NEW***

INTERMEDIATE THAI FOOD CARVING

 

 

 

COMING SOON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิก หรือ เลื่อน ตารางการเรียน หากจำนวนผู้ลงทะเบียนไม่ถึง 4 ท่าน/ห้อง (ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามก่อนการลงทะเบียน)

• กรุณาสำรองที่นั่งและชำระเงินมัดจำค่าเรียน 4,000 บาท/ คอร์ส ก่อนการเรียน 1 อาทิตย์
• สำรองที่นั่งทาง โทรศัพท์ 
02-939-2172, 085-483-0238, 092-953-9355 หรือ email: thevschool@gmail.com, LINE : @thevschool 

 

หมายเหตุ :

  • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเลื่อนวันเรียน กรุณาแจ้งทางโรงเรียนอย่างน้อยล่วงหน้า 3 วัน หากช้ากว่านั้นจะมีค่าปรับจำนวน 2,000 บาท / ท่าน (ยกเว้นคอส Lobster กับ Salmon แจ้งล่วงหน้า 1 อาทิตย์ หรือ ปรับ 4,000 บาท /  ท่าน)  หรือ หาก ไม่มารายงานตัว ตามที่จองไว้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
  • หากมีการเลื่อนคอร์สที่ลงทะเบียนไว้ กระทันหัน กิน 3 ครั้ง โดยไม่แจ้งทางโรงเรียนล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้เข้าเรียนและสงวนสิทธิ์ไม่ออกใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ลงทะเบียนท่านนั้น 
  • เพื่อความปลอดภัยและสุขลักษณะของผู้เข้าอบรม  กรุณาแต่งตัวสุภาพ กางเกงขายาวและรองเท้าหุ้มส้น (ไม่ใส่กางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว หรือรองเท้าแตะ ไม่ใส่เครื่องประดับสร้อย ตุ้มหู แหวน นาฬิกา หรือสร้อยข้อมือ) 
  • ผู้เข้าอบรมใหม่ มีค่าใช้จ่าย ค่าผ้ากันเปื้อนเครื่องแบบของเดอะ วี สคูลและหมวกคลุมผม 250 บาทต่อชุด สำหรับหลักสูตรที่มีค่าลงทะเบียนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปแถมผ้ากันเปื้อนและหมวก ฟรี! 1 ชุด
  • ทุกคอร์สมีประกาศนียบัตรให้เป็นภาษาอังกฤษ 1 ใบต่อ 1 คอร์ส หากต้องการให้ติดรูปถ่ายกรุณาเตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วมาด้วยค่ะ

 
Register

ค่าอบรม (Course Fee)
วิธีการสมัคร และชำระเงิน (Register & Payment)
สมัครเรียน
แผนที่
Mobile Application
Mobile App สำหรับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า article
Online Course - Skilllane article