Testimonial


TestimonialTestimonail

ผมรู้สึกประทับใจกับบรรยากาศการเรียนครับเพราะว่าคลาสมีความเป็นกันเองค่อนข้างสูงนักเรียนที่เรียนด้วยกันก็ไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นทำให้อาจารย์เข้าถึงลูกศิษย์ได้ดี 

หน้า 2/2
[ก่อนหน้า]   1 2
[Go to top]