Promotion_package

 Promotion Package  30 June 2017 : 

promotion

 Promotion

เงื่อนไข:

- Promotion นี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ 

- สำหรับการจ่ายเงินลงทะเบียนภายใน 30/6/2017 นี้เท่านั้น

- ใช้สิทธิ์การเรียนภายใน 31/12/2017 นี้เท่านั้น

 

 

 
Other Programs/Product

มีดญี่ปุ่น & Equipment article
Workshop & Seminar article
Promotion
Corporate Bonding & Team Building