คอร์สขนมจากมันหวานญี่ปุ่น article

SATSUMA IMO / JAPANESE SWEET POTATO DESSERT COURSE

คอร์สขนมจากมันหวานญี่ปุ่น 

             คอร์สเรียนทำขนมจากมันหวานญี่ปุ่น (Satsuma Imo) เริ่มเป็นที่นิยมในเมืองไทย เรามักจะนึกออกเพียงการนำไปย่างหรือทอด แต่องค์ความรู้การใช้มันหวานของญี่ปุ่นยังมีอีกหลากหลายอย่าง คลาสนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการใช้มันหวานรูปแบบต่างๆ เทียบเท่าการเปิดร้านมันหวานเฉพาะทางในญี่ปุ่นที่เรียกว่า さつまいも専門店 (ซัทสึมะอิโมะเซนมงเตน) หรือร้านเฉพาะทางด้านมันหวาน

             วัตถุดิบที่โรงเรียนใช้ในการสอนจะเป็นมันหวานญี่ปุ่นพันธ์ุ Silk Sweet นำเข้าโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นแหล่งที่ดีที่สุดในการปลูกมันหวานญี่ปุ่น นั้นคือที่ Chiba และ Ibaraki

เนื้อหาของวิชา จะประกอบด้วย การเตรียมวัตถุดิบเพื่อมุ่งสู่การเรียนทำขนมที่สามารถนำออกขายได้เลย ทั้ง 6 เมนู ได้แก่

 
1. ยูกิอิโมะ(มันหวานหิมะ)
 
มันหวานหิมะ
 
 
2. จูกะกุอิโมะ (มันทอดราดไซรัปข้น)
 
มันทอดราดไซรับข้น
 
 
3. ยากิอิโมะ (มันหวานย่าง-สำหรับพิธีชงชา)
มันหวานย่าง
 
 
4. คาสเทลล่ามันหวาน
 
คาสเทลล่า
 
 
5. อิโมะพาย (พายมันหวาน)
 
พายมันหวาน
 
 
6. มงบลังค์มันหวาน
มงบลังค์ มงบลังค์

ความรู้และเทคนิคจากการเรียนทำขนมในคอร์สนี้จะมี
  • วิธีการเตรียมเพื่อบดมันหวาน
  • ทอดมันหวาน เพื่อนำไปสู่เมนูอื่นต่อๆไป
  • เสริมเนื้อหาด้วยเทคนิคการใช้ไข่ขาว การตีเมอแฆง (เมอแรงค์) 2 แบบที่นิยมในญี่ปุ่นได้แก่ เมอแฆง (เมอแรงค์) แบบฝรั่งเศส(เมนูคาสเทลล่า) และ เมอแฆง (เมอแรงค์) แบบอิตาเลี่ยน(เมนูมงบลังค์) พร้อมอธิบายความจำเป็นของทั้ง 2 ชนิด
  • การเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบที่เหลือใช้ เพื่อทำอุปกรณ์ตกแต่ง และทำขนมเสิร์ฟในร้าน ไว้เป็นเซอร์วิชแก่ลูกค้า 

        วัตถุดิบมันหวานที่ทุกท่านได้รับ จะมีเพียงพอ สำหรับเทสรสชาติธรรมชาติ โดยจะเสริมการจัดการที่นอกเหนือจาก 6 เมนู เบื้องต้น คือ การเผามัน และเทคนิคการทำให้มันสุกด้วย ไมโครเวฟ ทำให้ทำทานเองที่บ้านได้ด้วย
 
 
 
ระยะเวลาเรียน : 3hr/session * 3 sessions = 9 hrs : 9.00-16.00น. & 9.00-12.00 น. (เรียน 1 วันครึ่ง)

 
COURSE FEE/ค่าลงทะเบียน: ปกติ 12,000 บาท  Promotion พิเศษ สุทธิ 10,000 บาท ต่อคอร์ส (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  และ ใบประกาศนียบัตร ออกโดยเดอะ วี สคูล พร้อม Mobile Application สำหรับทบทวนการเรียนการสอนโดย Photo Review

 หมายเหตุ : รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สูตรอาหาร และ วัตถุดิบอาหารทั้งหมด

 

  • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเลื่อนวันเรียน กรุณาแจ้งทางโรงเรียนอย่างน้อยล่วงหน้า 3 วัน หากช้ากว่านั้นจะมีค่าปรับจำนวน 2,000 บาท / ท่าน (ยกเว้นคอส Lobster กับ Salmon แจ้งล่วงหน้า 1 อาทิตย์ หรือ ปรับ 4,000 บาท /  ท่าน)  หรือ หาก ไม่มารายงานตัว ตามที่จองไว้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ

 

                        

 
Japanese Cooking Course

120 hrs Japanese Chef Training Course
96hrs Japanese Chef Training Course article
Basic Japanese Cooking Course article
Japanese Home Style article
Intensive Sushi Training Course article
International Style Fusion Sushi Course article
Salmon Filleting Course article
Professional Ramen Course article
Canadian Lobster Course article
Shabu-Shabu Course article
Yakiniku Course article
Donburi 1 Course article
donburi 2 Course article
Izakaya Food Course article
Gyoza Course article
Takoyaki Course article
Japanese Style Dessert Course article
Japanese Food Carving article
Japanese Cafe คอร์สอาหารสำหรับคาเฟ่ญี่ปุ่น
Collaboration