Fresh Ramen Noodles

 Fresh Ramen Noodles Course 

คอร์สราเมนเส้นสด

 

 คอร์สราเมนเส้นสด สอนเทคนิคการทำเส้นราเมนเพื่อให้ได้เส้นสดๆ คุณภาพระดับมืออาชีพ

ร้านราเมนคุณภาพดีๆ มักจะมีเอกลักษณ์การทำเส้นเป็นของตัวเอง เพราะคุณภาพของเส้น มีอิทธิพลกับความอร่อยของราเมนเป็นอย่างมาก

ร้านราเมนคุณภาพระดับมิชลินสตาร์ ก็มักจะต้องทำเส้นสดๆเอง ทำกันวันต่อวัน ไม่มีค้าง เพื่อให้ได้ความสด อร่อยตลอดเวลา

หลักสูตรนี้จึงเป็นการสอนทำเส้นราเมนสำหรับนำไปต่อยอดธุรกิจร้านราเมนได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ได้คุณภาพเส้นที่มาตรฐาน เดอะ วี สคูล สอนวิธีทำโดยใช้เครื่องในการผลิต ไม่ใช่การทำมือหรือตัดเส้นด้วยมีดตามสไตล์ดั้งเดิมของญี่ปุ่น นักเรียนจะได้ลงมือทำทุกท่าน

 

 ramen noodles

 

เส้นราเมนสด ramen noodles เส้นราเมนสด ramen noodles

เส้นราเมนสด เส้นราเม็งสด เส้นราเม็งชาโคล

 

 รายละเอียดหลักสูตร

- การทำเส้นสดโดยใช้แป้งในประเทศ

- การทำเส้นสดโดยใช้แป้งสูตรพิเศษ 

- การทำเส้นสดผสมชาโคล (เส้นดำ)

 

 

 ค่าลงทะเบียน

  • จากปกติ 6,000 บาท โปรโมชั่น = สุทธิ 5,000 บาท 

ราคานี้รวม...

- ค่าวัตถุดิบอาหาร

- หนังสือประกอบการเรียน

- ใบประกาศนียบัตร (ออกโดยเดอะ วี สคูล) 

- Mobile Application สำหรับทบทวนการเรียนในรูปแบบภาพประกอบการเรียน

 

ระยะเวลาคอร์สเรียน

  • หลักสูตร 3 ชั่วโมง จำนวน ครึ่งวัน

 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์เลื่อน หรือ ยกเลิกคอร์ส ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียน ต่ำกว่า 3 คนต่อ 1 คอร์ส และจำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 8 ท่านต่อ 1 คอร์ส 

  •  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเลื่อนวันเรียน กรุณาแจ้งทางโรงเรียนอย่างน้อยล่วงหน้า 3 วัน หากช้ากว่านั้นจะมีค่าปรับจำนวน 2,000 บาท / ท่าน (ยกเว้นคอส Lobster กับ Salmon แจ้งล่วงหน้า 1 อาทิตย์ หรือ ปรับ 4,000 บาท /  ท่าน)  หรือ หาก ไม่มารายงานตัว ตามที่จองไว้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
  • กรณียอดลงทะเบียนรวมไม่ถึง 10,000 บาท จะมีค่าผ้ากันเปื้อนนำกลับ เพิ่มอีก 250 บาท

 

 

                        

 
Japanese Cooking Course

111 hrs Japanese Chef Training Course
96hrs Japanese Chef Training Course article
Basic Japanese Cooking Course article
Japanese Home Style article
Intensive Sushi Training Course article
International Style Fusion Sushi Course article
Salmon Filleting Course article
Professional Ramen Course article
Canadian Lobster Course article
Shabu-Shabu Course article
Yakiniku Course article
donburi 2 Course article
Izakaya Food Course article
Gyoza Course article
Takoyaki Course article
Japanese Style Dessert Course article
Japanese Food Carving article
Collaboration